Zamiana akcji-postanowienia statutu

Monika Sawarska    30 października 2013    Komentarze (0)

Co do zasady, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza spółki akcyjnej w każdym czasie, jeśli tylko ograniczenia w tym zakresie nie przewidują przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu.

Akcjonariusze, tworząc statut, mogą zatem wprowadzić ograniczenia w zakresie zamiany akcji. Wprowadzenie tego typu regulacji wynika głównie z tego, że spółka chce mieć kontrolę i wiedzę co do tego, kto jest akcjonariuszem. To dotyczy głównie spółek o niewielkim akcjonariacie,  spółek rodzinnych, czy też spółek, w których dany akcjonariusz ma szczególne znaczenie dla jej funkcjonowania.

Analizując statuty spółek akcyjnych można spotkać się z różnego rodzaju ograniczeniami, do najczęściej stosowanych należą:

  • zakaz zamiany akcji imiennych na okaziciela do określonej w statucie daty,
  • konieczność wyrażenia zgody przez zarząd lub radę nadzorczą na zamianę akcji.

O ile redakcja pierwszego z postanowień zwykle nie rodzi wątpliwości, to z kolei w drugim przypadku, z moich obserwacji wynika, że zwykle w statutach brak jest doprecyzowania procedury uzyskania zgody na zamianę akcji, co może budzić wątpliwości, a co gorsza nawet konflikty co do tego kiedy i w jakiej formie zgoda ta powinna być wyrażona.

Postanowienia statutów spółek akcyjnych w zakresie tego rodzaju ograniczeń mogą być różnorodne, mogą na przykład ograniczać liczbę akcji, których zamiana może dotyczyć. W każdym przypadku wprowadzenia takich zapisów do statutu należy jednak rozważyć rodzaj ograniczeń, biorąc pod uwagę specyfikę danej spółki.

Decydując się na zamianę akcji w spółce akcyjnej należy również pamiętać, że skutkiem zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela jest utrata uprzywilejowania tych akcji.

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: