Reprezentacja w postępowaniu sądowym „skłóconej” spółki

Monika Sawarska    30 grudnia 2015    Komentarze (0)

W uchwale z dnia 17 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy wskazał, iż:

Zarząd nie może działać za spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia, którego przedmiotem jest roszczenie osoby odwołanej z zarządu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników o zmianach w składzie zarządu. W takim przypadku ma zastosowanie art. 253 § 2 k.s.h.

Oznacza to, że do reprezentacji spółki w takim postępowaniu sądowym powinien zostać powołany pełnomocnik przez zgromadzenie wspólników, a jeśli taki nie został powołany, to spółkę reprezentować będzie kurator powołany przez sąd.

Sąd Najwyższy w zasadzie wyjaśnił w ten sposób jednoznacznie, że jest to sytuacja, w której zarząd nie może działać za spółkę.

A jak to wygląda w toczącym się już postępowaniu sądowym ?

W sytuacji wniesienia pozwu przez zarząd, sąd  powinien wezwać spółkę do powołania pełnomocnika uchwałą zgromadzenia wspólników, a w przypadku bezskutecznego upływu zakreślonego terminu powołać kuratora i dalsze postępowanie prowadzić z jego udziałem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: