Przymusowy wykup akcji

Monika Sawarska    26 września 2016    Komentarze (0)

Uchwałą z dnia 14 września 2016 r. (sygn. akt: III CZP 39/16) Sąd Najwyższy uznał, iż:

Akcjonariusze mniejszościowi przestają być akcjonariuszami spółki akcyjnej z dniem uiszczenia przez akcjonariuszy większościowych ceny wykupu ustalonej przez biegłego wybranego przez walne zgromadzenie (art. 418 § 3 w związku z art. 417 § 1 k.s.h.).

Sprawa dotyczyła dwóch opinii biegłych, jednej w ramach procedury wykupu, a drugiej w ramach zainicjowanego odkupu akcji, przy czym w drugiej opinii wartość akcji została wyceniona znacznie wyżej i na tym tle powstał spór co do skuteczności zbycia akcji w ramach przymusowego wykupu.

Słusznie Sąd Najwyższy uznał, że pewność obrotu wymaga przyjęcia, iż z dniem uiszczenia ceny wykupu akcji akcjonariusze mniejszościowi przestają posiadać status akcjonariusza, co nie wyklucza jednak możliwości kwestionowania ceny akcji, niemniej jednak dopuszczalne tutaj będzie jedynie żądanie zwrotu różnicy, a nie kwestionowanie skuteczności nabycia akcji.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: