Przekształcenie spółki w inną spółkę

Monika Sawarska    20 lipca 2018    Komentarze (0)

Ten temat nie jest związany stricte ze spółką akcyjną, ale w praktyce bardzo może się przydać. Z mojego doświadczenia wynika bowiem, że komornicy, jak się za chwilę okaże niezasadnie, w przypadku przekształcenia spółki żądają przy wszczęciu egzekucji przedłożenia nowego tytułu wykonawczego na tą „nową spółkę”.

Tymczasem co powiedział Sąd Najwyższy:

Przepis art.nie ma zastosowania w razie przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową na podstawie art. 551 § 1 k.s.h.

Wskazany przez Sąd Najwyższy przepis art. 788 § 1 k.p.c. dotyczy natomiast sytuacji, kiedy uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę. W takiej sytuacji sąd nadaje klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Istotne jest tutaj zatem to, że uprawnienie przechodzi na inną osobę. Taka sytuacja będzie miała miejsce na przykład w przypadku połączenia dwóch spółek, kiedy majątek jednej spółki w całości przejmowany jest przez inną, albo gdy nastąpiło przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Inna jest natomiast sytuacja w przypadku przekształcenia spółki, bo mamy do czynienia cały czas z tym samym podmiotem, czyli tą samą spółką. Przekształcenie oznacza tylko zmianę typu spółki, czyli na przykład zmiana ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, przy zachowaniu tożsamości podmiotowej w zakresie praw i obowiązków.
Dlatego w przypadku przekształcenia nie dochodzi do sukcesji praw i obowiązków, tak jak to ma miejsce w wyżej wskazanych przypadkach.

W praktyce zatem, jeśli składamy wniosek o egzekucję po zmianie formy prawnej spółki do wniosku trzeba załączyć pełny odpis KRS, z którego będzie wynikała informacja o przekształceniu i ewentualnie wskazać w treści wniosku informację o przekształceniu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: