Ostatni dzwonek, prawie

Monika Sawarska    06 czerwca 2014    Komentarze (0)

Na składanie sprawozdań finansowych. Co do zasady, większość spółek kapitałowych powinna do końca czerwca zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników/akcjonariuszy, celem:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

3) udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Co do zasady, bo obowiązek ten dotyczy jedynie tych spółek, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia każdego roku.

Protokół Zgromadzenia obejmujący powyższe uchwały i sprawozdanie podlegają złożeniu do:

  • KRS (formularz KRS-Z30+KRS-ZN http://bip.ms.gov.pl/). W przypadku spółki akcyjnej załączamy również opinię biegłego rewidenta.
  • Urzędu Skarbowego  (sprawozdanie finansowe, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania, podziale zysku i straty i opinia biegłego)

A co jeśli sprawozdanie w tym czasie nie zostało zatwierdzone ?

To i tak należy je złożyć, a potem jeszcze raz, razem z uchwałą o zatwierdzeniu (w terminie 10 dni od zatwierdzenia w US oraz 15 dni w KRS).

W ostatnich latach (pokłosie sprawy Amber Gold) sądy naprawdę sprawdzają, czy sprawozdania takie zostały złożone i w razie braku, dość szybko wszczynają postępowania przymuszające.

W tym roku ustawodawca zrobił prezent tym, którzy nie pospieszyli się ze składaniem sprawozdania do KRS, z dniem 30 maja b.r. opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uległa obniżeniu do 100 zł.

Warto też wspomnieć, że akcjonariusze mogą zwrócić się do spółki o wydanie im odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego, sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej w terminie 15 dni przed walnym zgromadzeniem.

A tak na koniec, to zawsze mnie zastanawia ta kolejka przed biurem podawczym KRS pod koniec czerwca, bo ja zawsze wysyłam ten wnioski pocztą 😉

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: