Lista akcjonariuszy

Monika Sawarska    14 marca 2016    Komentarze (1)

W spółce akcyjnej coś takiego jak lista akcjonariuszy nie istnieje. Nie składa się takiego dokumentu do KRS i nie aktualizuje na bieżąco.

Tego czego można dowiedzieć się w sądzie rejestrowym, to dane założycieli spółki akcyjnej, ponieważ oni muszą być wskazani w statucie.

Zgłoszenie do KRS powinno również zawierać informację o imieniu i nazwisku, ewentualnie firmie jedynego akcjonariusza. Obowiązek taki istnieje także w przypadku, gdy wszystkie akcje w spółce zostają nabyte przez akcjonariusza po zarejestrowaniu spółki. Zarząd powinien zgłosić ten fakt do sądu rejestrowego w terminie trzech tygodni od dnia, w którym dowiedział się, że wszystkie akcje spółki zostały nabyte przez jedynego akcjonariusza.

Aktualny akcjonariat jest natomiast aktualizowany na potrzeby walnego zgromadzenia akcjonariuszy w ten sposób, że:

  • uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia/w przypadku  spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
  • akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem/w przypadku spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Dodatkowo, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu)

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Michał listopad 22, 2019 o 21:47

jak zaktualizować dokument akcji gdy Spółka akcyjna zmieniła adres? wymienić dokument akcji? unieważnić dokument akcji? jak wygląda dokładnie każda z procedur, jeśli statut tego nie reguluje?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: