Czy wszyscy akcjonariusze mają zawsze po równo ?

Monika Sawarska    23 stycznia 2014    Komentarze (0)

Co do zasady korelatem posiadania akcji jest prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej oraz prawo do oddania głosu na walnym zgromadzeniu. Co do zasady, na każdą akcję przypada również jeden głos.

Co do zasady. Od tych zasad możliwe są jednak odstępstwa i to w dwie strony.

Statut może bowiem przewidywać wydawanie akcji uprzywilejowanych. Sposoby uprzywilejowania mogą być różne, a Kodeks spółek handlowych wymienia tylko przykładowe z nich, ale ten wpis nie jest o tym.

Jedną z form uprzywilejowania jest uprzywilejowanie prawa głosu, polegające na tym, że jednej akcji można przyznać maksymalnie dwa głosy. Uprzedzając dociekliwych, wiem i pamiętam 🙂 że kiedyś uprawnienie to było szersze i nadal funkcjonują jeszcze spółki z akcjami, którym przysługuje nawet 5 głosów, bo uprzywilejowanie to, mimo zmiany przepisów pozostało w mocy.

Z drugiej strony, statut może przewidywać, że część akcji pozbawiona będzie prawa głosu, wówczas mamy do czynienia z tzw. akcjami niemymi. Pozbawienie prawa głosu może dotyczyć akcji uprzywilejowanych co do dywidendy. Co w praktyce oznacza pozbawienie prawa głosu ?

W pierwszej kolejności nie zmienia to uprawnienia posiadacza takich akcji do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, posiada on również inne prawa udziałowe, jak np. zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia. W znaczący sposób ograniczeniu podlega natomiast jego prawo do udziału w głosowaniu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Akcjonariusze tacy oddają bowiem głos tylko w nielicznych kwestiach, do których należy istotna zmiana przedmiotu działalności spółki oraz przymusowy wykup akcji. Obecność posiadaczy akcji niemych może mieć również wpływ na osiągnięcie kworum na walnym zgromadzeniu. W niektórych przypadkach jest ono bowiem obliczane na podstawie wielkości obecnego na zgromadzeniu kapitału zakładowego.

Nawiązując zaś do tytułu, to jednak mniej, czy prawie wcale, nie znaczy wcale źle. Akcje nieme korzystają bowiem z innych dobrodziejstw, takich jak:

  • pierwszeństwo zaspokojenia przed innymi akcjami;
  • brak ustawowego ograniczenia wielkości dywidendy;
  • prawo do wyrównania z zysku w następnych latach, w razie niewypłacenia dywidendy w poprzednich latach.

Akcje takie są więc idealne dla inwestorów, którzy rezygnują z możliwości współdecydowania o sprawach spółki, nie mając na to czasu lub ochoty, na rzecz przywilejów w zakresie dywidendy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: