Co powinieneś zrobić po nabyciu akcji ?

Monika Sawarska    28 października 2013    Komentarze (0)

Jeśli nabyłeś akcje spółki akcyjnej, to powinieneś pamiętać o tym, że zawarcie samej umowy nabycia akcji nie zabezpiecza w pełni Twoich interesów, a w szczególności nie daje uprawnień związanych z wykonywaniem praw w spółce.

Dlatego aby zapewnić sobie wykonywanie takich praw, niezwłocznie po nabyciu akcji powinieneś skontaktować się z zarządem spółki i złożyć wniosek o dokonanie wpisu przeniesienia akcji. Do wniosku takiego należy załączyć dokument uzasadniający dokonanie wpisu. Może być to oczywiście sama umowa przeniesienia akcji, choć moim zdaniem, mógłby to być również jedynie wyciąg z umowy, a nawet dostatecznie sprecyzowane oświadczenie zbywcy. Osobiście jestem zwolenniczką tych dwóch ostatnich rozwiązań, w ten sposób można bowiem zabezpieczyć się przed ewentualnym zarzutem naruszenia tajemnicy handlowej. Wiem o czym mówię, bo z podobnym zarzutem spotkałam się w swojej praktyce i mieliśmy problem, jak się wybronić, bo przecież przepisy nie są tu zbyt precyzyjne.

Sam wpis do księgi akcyjnej nie jest konstytutywny, to znaczy nie tworzy Twoich praw, jako akcjonariusza, niemniej jednak dopiero od momentu wpisu w księdze akcyjnej, spółka akcyjna traktuje Ciebie jako akcjonariusza. W Twoim interesie jest zatem, aby skontaktować się ze spółką jak najszybciej.

Powinieneś również wiedzieć, że jako akcjonariusz możesz przeglądać księgę akcyjną, to znaczy zwrócić się do spółki o udostępnienie księgi do przeglądania, a nawet zażądać od spółki odpisów z tej księgi.

Te obowiązki dotyczą oczywiście jedynie akcji imiennych, w przypadku akcji na okaziciela samo już posiadanie dokumentu akcji daje możliwość wykonywania wszystkich praw przysługujących akcjonariuszowi spółki akcyjnej.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: