Uchwały organów spółki akcyjnej

Posiedzenia organów spółek – zdalnie

Monika Sawarska    04 kwietnia 2020    Komentarze (0)

Nowa rzeczywistość, w której przyszło nam obecnie żyć spowodowała wprowadzenie również zmian przez „tarczę antykryzysową” w zakresie uczestniczenia w posiedzeniach organów spółek oraz oddawania głosów. Zarówno w przypadku zarządu, jak i rady nadzorczej wprowadzono możliwość: uczestniczenia w posiedzeniu organu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; podejmowania uchwały w trybie pisemnym lub przy […]

Protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy – forma

Monika Sawarska    26 lutego 2017    Komentarze (0)

Uczestnicząc w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spotykam się i obserwuję różną praktykę notariuszy w zakresie odbywania i protokołowania tych zgromadzeń, z którą nie zawsze do końca się zgadzam. Od razu przypominam, bo często takie pytania ze strony Czytelników mojego bloga padają, że wszystkie zgromadzenia akcjonariuszy wymagają obecności notariusza, bo protokoły WZA zawsze muszą być zamieszczone w protokole […]

W uchwale z dnia 17 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy wskazał, iż: Zarząd nie może działać za spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia, którego przedmiotem jest roszczenie osoby odwołanej z zarządu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników o zmianach w składzie zarządu. W takim przypadku ma zastosowanie art. 253 § 2 […]

Skutek zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia

Monika Sawarska    19 maja 2014    Komentarze (0)

W piątek miałam przyjemność uczestniczyć w IV Forum Spółek organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem konferencji były uchwały w spółkach handlowych, a więc omawiane były zarówno uchwały podejmowane w spółkach osobowych, jak i uchwały zarządu i rady nadzorczej. Konferencja jednak została zdominowana przez temat zaskarżania uchwał zgromadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz walnego […]

Zaskarżenie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Monika Sawarska    24 kwietnia 2014    Komentarze (1)

Wczoraj był sądny dzień i to dosłownie, ale zakończył się dla mnie i mojego Klienta sukcesem w 100 % 🙂 Sprawa dotyczyła zaskarżenia uchwał, w tym przypadku zgromadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, chociaż sama forma prawna spółki nie miała w zasadzie znaczenia, a poza tym przesłanki uchylenia uchwał są w przypadku obu spółek takie same. Podstawę […]