Brak współdziałania akcjonariuszy

Monika Sawarska    29 października 2014    Komentarze (0)

Z problemem braku współdziałania akcjonariuszy zwracacie się do mnie bardzo często, pytając o radę co zrobić…

Nie ma jednak jednej uniwersalnej rady, bo problemy są naprawdę bardzo różne, dlatego sposoby ich rozwiązania można przedstawić tylko przykładowo, opierając się na najczęściej pojawiających się problemach.

W starszych spółkach akcyjnych, przy większej liczbie akcjonariuszy na przykład nie do końca zawsze wiadomo kto jest wspólnikiem spółki i jak do niego dotrzeć. Tymczasem często jest tak, że zapisy statutu wymagają zmiany, tak aby usprawnić działanie spółki, ale akcjonariusze nie stawiają się na zgromadzeniach i trudno podjąć jakąś decyzję. Problem jest o tyle istotny, że w zapisach statutu często wymagane jest kworum, czy kwalifikowana większość głosów, albo wręcz z bezwzględnie obowiązujących przepisów wynika obowiązek uzyskania określonej większości głosów.

W takich przypadkach przede wszystkim można rozważyć odkupienie akcji od akcjonariuszy, którzy nie są zainteresowani posiadaniem akcji spółki i udziałem w podejmowaniu decyzji jej dotyczących. Warto nadmienić, że KSH w przypadku spółki akcyjnej nie przewiduje, tak jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możliwości wyłączenia wspólnika przez sąd, ale w określonych sytuacjach możliwy jest również przymusowy wykup lub odkup akcji.

Niekiedy wystarczy również wyjaśnienie akcjonariuszowi, że nie ma obowiązku osobistego stawiennictwa na zgromadzeniu, a wystarczające będzie udzielenie przez niego pełnomocnictwa.

Obecnie zwraca się również uwagę i podkreśla konieczność utrzymywania przez zarząd spółki po prostu kontaktu z akcjonariuszami. Często przybiera on postać formalnych bądź nieformalnych spotkań i dyskusji w zakresie wzajemnych oczekiwań oraz argumentów przemawiających „za” i „przeciw” wprowadzeniu pewnych zmian, czy podjęciu pewnych strategicznych decyzji. Ta forma rozwiązywania problemów, mimo że wymaga nieco więcej nakładu pracy, to w praktyce często działa.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: