Adresy do doręczeń – nowy obowiązek

Monika Sawarska    21 maja 2019    Komentarze (1)

Od 15 marca 2018 r. powstał nowy obowiązek, o którym jeszcze nie wszystkie spółki wiedzą.

Nowe obowiązki dotyczą składania sądowi rejestrowemu informacji dotyczących adresów dla doręczeń wszystkich osób reprezentujących podmioty wpisane do KRS, m. in.:

  • członków zarządu,
  • likwidatorów,
  • prokurentów,
  • wspólników spółek osobowych.

Uściślając, do wniosku o wpis tych osób należy dołączyć ich oświadczenia obejmujące zgodę na ich powołanie do organu oraz ich adresy do doręczeń. Przy czym oświadczenia te muszą być podpisane osobiście. W przypadku osób, które już są wpisane do sądu rejestrowego, przy najbliższym wniosku składanym nawet w innej sprawie, dane takie należy uzupełnić.

Dodatkowo, obowiązek ten dotyczy również osób reprezentujących członków organów lub osób uprawnionych do powoływania zarządu spółki – wspólników (zgodnie z nowym art. 19a ust. 5d ustawy o KRS do zgłoszenia spółki kapitałowej należy dołączyć listę obejmującą nazwiska i imiona (firmy) oraz adresy do doręczeń osób wskazanych powyżej; jeśli wspólnikiem spółki jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej) – obowiązek ten dotyczy wyłącznie spółek kapitałowych.

Tutaj może pojawić się pewien problem w przypadku spółek zagranicznych, które są wspólnikami spółek polskich. Struktura tych spółek często jest bowiem nieco inna niż spółek polskich i nie zawsze musi w nich funkcjonować zarząd, który jest organem działającym w imieniu takiej spółki.

Powyższe informacje  powinny znaleźć się w KRS do 15 września 2019 roku.

Ustawa nie wprowadza ograniczeń w zakresie samych adresów do doręczeń, a zatem adres taki może być wskazany dowolnie, w Polsce, na terenie Unii Europejskiej lub poza nią. Zgodnie jednak z nowym art. 19a ust. 5d ustawy o KRS, jeżeli adres do doręczeń wskazanych osób znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej to i tak, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce.

Z praktycznego punktu widzenia, rozsądne wydaje się wskazywanie jako adresu do korespondencji adresu siedziby podmiotu, w którego organie
dane osoby zasiadają – w przypadku odejścia danej osoby z zarządu bądź zmian w strukturach właścicielskich, korespondencja trafi bowiem do siedziby spółki. W przeciwnym razie może się okazać, że były członek zarządu spółki nie przekazał spółce informacji o kierowanej do niego korespondencji.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Darek wrzesień 20, 2019 o 15:21

Dzień dobry Pani Adwokat,
a czy listę osób upoważnionych do powołania zarządu (np. wspólników w spółce) wraz z ich adresami do doręczeń może podpisać prezes spółki? W przepisach nie jest napisane, że ma to być forma oświadczenia (tak jak to jest w przypadku członków organów spółki) tylko bliżej nieokreślona lista. Można więc sądzić, że nie ma potrzeby aby taką listę podpisywał każdy ze wspólników potwierdzając tym samym swój adres do doręczeń tylko może sporządzić ją np. zarząd i podpisać prezes. Dobrze myślę?

Pozdrawiam serdecznie
Darek P.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: