maj 2019

Adresy do doręczeń – nowy obowiązek

Monika Sawarska    21 maja 2019    Komentarze (1)

Od 15 marca 2018 r. powstał nowy obowiązek, o którym jeszcze nie wszystkie spółki wiedzą. Nowe obowiązki dotyczą składania sądowi rejestrowemu informacji dotyczących adresów dla doręczeń wszystkich osób reprezentujących podmioty wpisane do KRS, m. in.: członków zarządu, likwidatorów, prokurentów, wspólników spółek osobowych. Uściślając, do wniosku o wpis tych osób należy dołączyć ich oświadczenia obejmujące zgodę […]