luty 2015

Reprezentacja spółki akcyjnej przez prokurenta.

Monika Sawarska    03 lutego 2015    Komentarze (0)

W dniu 31 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, której celem jest rozwianie wątpliwości i rozbieżności w orzecznictwie co do możliwości ustanowienia w spółkach kapitałowych, a zatem również w spółce akcyjnej reprezentacji w postaci prokury łącznej niewłaściwej. Zgodnie z treścią tej uchwały (sygn. akt: III CZP 34/14): ​Niedopuszczalny jest wpis […]