wrzesień 2014

Reprezentacja spółki akcyjnej przez radę nadzorczą

Monika Sawarska    29 września 2014    Komentarze (1)

W działalności spółki akcyjnej zdarzają się sytuacje, w których spółka nie może być reprezentowana przez zarząd. Dotyczy to w zasadzie sytuacji stosunków pomiędzy spółką a członkami zarządu. Rada nadzorcza reprezentuje bowiem spółkę w dwóch przypadkach: przy zawieraniu umów między spółką a członkiem zarządu (czyli np. umowie o pracę, kontrakcie menadżerskim) w sporze pomiędzy spółką a […]

Kiedy płacimy podatek od darmowych akcji ?

Monika Sawarska    16 września 2014    Komentarze (0)

Wyrokiem z dnia 19 sierpnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ( I SA/Gl 522/14 ) potwierdził pogląd przedstawiany również wcześniej przez Naczelny Sąd Administracyjny, iż pracownik, który w ramach programu motywacyjnego otrzymał nieodpłatnie akcje, nie ma obowiązku ich opodatkowania już w momencie nabycia. Organ, który dokonywał interpretacji na rzecz wnioskodawcy, który następnie wniósł skargę do […]