Zaskarżenie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Monika Sawarska    24 kwietnia 2014    Komentarze (1)

Wczoraj był sądny dzień i to dosłownie, ale zakończył się dla mnie i mojego Klienta sukcesem w 100 % 🙂

Sprawa dotyczyła zaskarżenia uchwał, w tym przypadku zgromadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, chociaż sama forma prawna spółki nie miała w zasadzie znaczenia, a poza tym przesłanki uchylenia uchwał są w przypadku obu spółek takie same.

Podstawę prawną roszczenia o uchylenie uchwał zgromadzenia stanowił art. 249 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym:

Uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika, może być zaskarżona w drodze wytoczenia przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały.

a uchwały skarżył wspólnik bezzasadnie niedopuszczony do udziału w zgromadzeniu wspólników.

 Sąd w swoim orzeczeniu uwzględniającym w całości nasze powództwo oparł się przede wszystkim na uchwale Sądu Najwyższego dotyczącej zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej na którą powoływaliśmy się już w pozwie zgodnie z którą:

Akcjonariuszem bezzasadnie niedopuszczonym do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (art. 422 § 2 pkt 3 k.s.h.) może być także akcjonariusz, którego pełnomocnikowi uniemożliwiono wykazanie właściwego umocowania do udziału w zgromadzeniu. (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.11.2011 r. sygn. akt: III CZP 68/11)

W uzasadnieniu tego orzeczenia Sąd Najwyższy szczegółowo wyjaśniał zarówno pojęcie bezzasadności, jak i niedopuszczenia do udziału w walnym zgromadzeniu. W szczególności jednak Sąd wyjaśnił, iż bezzasadne niedopuszczenie obejmuje ogół przyczyn, a więc wszelkie sytuacje, które uniemożliwiły akcjonariuszowi uczestniczenie w walnym zgromadzeniu, będące zarówno następstwem działania sprzecznego z prawem, jak i takich, które mimo braku tej sprzeczności nie miały uzasadnionych podstaw, nie wyłączając zasad wyznaczających dobre obyczaje, w tym obowiązek stałego współdziałania akcjonariuszy, będący fundamentem lojalności.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Nieznajomy kwiecień 29, 2014 o 14:55

Pozdrowienia z lotniska;-) w drodze do niespodziewanej przygody!

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: