Umowa depozytowa jako zabezpieczenie transakcji zbycia akcji

Monika Sawarska    29 września 2015    Komentarze (0)

 Umowa depozytowa coraz częściej towarzyszy transakcji zbycia akcji, a jej istotą jest przechowanie dokumentów akcji do momentu kiedy powstaną warunki do wydania ich nabywcy. Dzięki tej konstrukcji zabezpieczone są interesy obu stron, bo akcje znajdują się w posiadaniu bezstronnej osoby trzeciej, która może wydać akcje tylko w określonych warunkach, które to wskazane są w rzeczonej umowie depozytowej.

Umowa ta, jako że określa przesłanki wydania nabywcy dokumentów akcji  największe znaczenie ma właśnie dla kupującego. Wydanie akcji jest bowiem niezbędne do przejścia na kupującego tytułu własności.

Umowa w praktyce zawierana jest pomiędzy nabywcą, zbywcą oraz depozytariuszem, którym  najczęściej jest agent escrow, chociaż może być nim również dom maklerski i notariusz. Umowa taka w sposób precyzyjny winna określać, co stanowi podstawę do wydania dokumentów akcji. Najczęściej będzie to obowiązek przedstawienia przez kupującego określonych dokumentów, które powinny być w związku z tym wskazane w tej umowie w sposób jednoznaczny (np. potwierdzenie przelewu i oświadczenie nabywcy o uznaniu jego rachunku, ewentualnie potwierdzenie banku nabywcy, że przelew został skutecznie zrealizowany). Tak aby kupujący po uiszczeniu ceny i spełnieniu ewentualnie innych warunków zbycia akcji, nie miał żadnych problemów z ich odebraniem. Umowa powinna być również skonstruowana w taki sposób, aby sprzedający po zapłacie ceny nie miał już możliwości odebrania akcji, jak i wpływu na wydanie ich nabywcy.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: