Udzielenie pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Monika Sawarska    04 lutego 2014    2 komentarze

Ostatnio zwrócił się do mnie klient z  informacją, iż nie będzie mógł brać udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, której jest akcjonariuszem, a jednak z uwagi na wagę podejmowanych uchwał, chciałby mieć wpływ na ich podjęcie. Oczywiście miał świadomość tego, że może ustanowić pełnomocnika, natomiast nie był do końca pewien w jakiej formie. Słyszał bowiem, że pełnomocnictwo to wymaga formy aktu notarialnego, ponieważ sam protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy jest sporządzany w takiej formie.

Tak jednak nie jest.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej i wykonywania prawa głosu na tym zgromadzeniu wymaga jedynie formy pisemnej i statut nie może wprowadzić bardziej rygorystycznej formy pełnomocnictwa, np. w formie właśnie aktu notarialnego. Z drugiej strony nie będzie jednak skuteczne np. złożenie oświadczenia w przedmiocie udzielenia pełnomocnictwa przez akcjonariusza na zgromadzeniu i podyktowanie go do protokołu.

Jeśli natomiast mamy do czynienia ze spółką publiczną, to w takim przypadku pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Co ważne, w tym drugim przypadku nie jest wymagany bezpieczny podpis elektroniczny.

To, w jaki sposób ma być przesłane pełnomocnictwo w formie elektronicznej, informuje najczęściej regulamin walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a często zdarza się również, że samo zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy zawiera taką szczegółową informację. Warto więc zapoznać się  z takimi dokumentami przed wysłaniem pełnomocnictwa.

Przepisy KSH wyraźnie stanowią, że pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. W praktyce dość często zdarzają się rozbieżności dotyczące właśnie zakresu uprawnień pełnomocnika, akcjonariusze często nie chcą bowiem przyznawać pełnomocnikowi zbyt szerokich uprawnień i dlatego pełnomocnictwo w swej treści ogranicza ten zakres uprawnień. W konsekwencji pojawiają się wątpliwości, czy pełnomocnik jest w ogóle uprawniony do podejmowania czynności związanych z porządkiem obrad. Przygotowanie treści pełnomocnictwa, mimo więc, że wydaje się czynnością prozaiczną, to jednak wymaga zatem przemyślenia, aby uniknąć niespodzianek na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w postaci niedopuszczenia pełnomocnika do wykonania pewnych czynności w imieniu akcjonariusza.

 

 

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Kinga lipiec 29, 2014 o 23:19

A czy można przyznać takie pełnomocnictwo „dożywotnio”? Mam na myśli sytuację w której za pomocą jednego dokumentu – pełnomocnictwa – pozwalam danej osobie prawo do pełnomocnictwa na wszystkich zgromadzeniach jakie odbędą się w przyszłości

Odpowiedz

Monika lipiec 29, 2014 o 23:27

Witam Pani Kingo,
tak, może być takie pełnomocnictwo udzielone, z tym że tak jak pisałam, musi być ono odpowiednio doprecyzowane, aby nie było wątpliwości w jakim zakresie pełnomocnik może reprezentować akcjonariusza.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: