Stare wpisy w rejestrach sądowych

Monika Sawarska    25 listopada 2013    Komentarze (0)

Dzisiejsza Rzeczpospolita donosi (czytaj tutaj), iż Sejm wydłużył termin, w którym będą obowiązywały wpisy z poprzednich rejestrów do 31 grudnia 2015 r.

Oznacza to, że m.in. spółki akcyjne, które obecnie są wpisane do „starego” rejestru handlowego (tzw. RHB) będą tam jeszcze figurować przez 2 kolejne lata.

A co potem ?

Poza tym, że podmioty te przestaną istnieć, czyli utracą swój byt prawny,  nowelizacja nie rozwiązuje  problemu i to główny zarzut, który jest jej stawiany.

Uzasadnienie projektu wskazuje bowiem, że w dotychczas obowiązujących przepisach nie uregulowano kwestii związanych z majątkiem i zobowiązaniami tych podmiotów. Tyle tylko, że nowa ustawa również tych kwestii nie porusza, odkładając jedynie problem na kolejne 2 lata..

Mało prawdopodobnym jest, aby problem w tym czasie rozwiązał się, kiedy bowiem informuję Klientów jaka jest procedura „przeniesienia” spółki do nowego rejestru i koszty z tym związane, to zwykle temat porzucają. Bardzo często praktycznym problemem jest również brak organu uprawnionego do reprezentacji spółki.

Co do zaś kwestii związanych z majątkiem tych spółek, czy zobowiązaniami, to w mojej opinii można wykorzystać istniejące już rozwiązania dotyczące spółek, które są wpisane w nowym rejestrze.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: