Reprezentacja spółki akcyjnej przez prokurenta.

Monika Sawarska    03 lutego 2015    Komentarze (0)

W dniu 31 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, której celem jest rozwianie wątpliwości i rozbieżności w orzecznictwie co do możliwości ustanowienia w spółkach kapitałowych, a zatem również w spółce akcyjnej reprezentacji w postaci prokury łącznej niewłaściwej.

Zgodnie z treścią tej uchwały (sygn. akt: III CZP 34/14):

​Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Na razie brak jeszcze uzasadnienia uchwały, natomiast z treści wniosku skierowanego do Pierwszego Prezesa SN wynika, że faktycznie w skali całego kraju wydawane były bardzo rozbieżne orzeczenia w tym zakresie. Sama pamiętam, że jeszcze kilka lat temu w okręgu katowickim w zasadzie nie było żadnych wątpliwości, że taki sposób reprezentacji jest dopuszczalny.

Ja przychylam się do stanowiska, że taki sposób reprezentacji, stanowi naruszenie zakazu ograniczania prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, który wynika wyraźnie z przepisów Kodeksu cywilnego.  Zakaz ten dotyczy nie tylko zakresu przedmiotowego prokury, ale także sposobu działania prokurenta, a takim właśnie jest warunek jego działania tylko łącznie z członkiem zarządu.

Zastanawiam się natomiast, jak teraz zareagują sądy rejestrowe… Sama znam co najmniej kilka spółek, które taki sposób reprezentacji posiadają.

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: