No i już wszystko wiadomo :)

Monika Sawarska    04 kwietnia 2016    Komentarze (1)

Tylko czy na pewno ?

A czego sprawa dotyczy ? Problemu, który pojawił się na pewno w wielu spółkach, a z mojej praktyki wynika, że rozwiązania w tym zakresie stosowane są naprawdę bardzo różne. Otóż sprawa dotyczy tego, komu należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu.

I ostatecznie, w dniu 31 marca 2016 r. (uchwała SN z dnia 31.03.2016 r.; sygn. akt: III CZP 89/15) Sąd Najwyższy przesądził:

Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane – z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 k.s.h. – spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 k.s.h.

Oznacza to, że oświadczenie takie, czy to w spółce akcyjnej, czy też w spółce z o.o. należy złożyć innemu członkowi zarządu lub prokurentowi.

W ten sposób, Sąd Najwyższy opowiedział się za jednym z kilku panujących, nawet w orzecznictwie Sądu Najwyższego poglądów co do tego, kto winien być adresatem takiego oświadczenia.

Według drugiego z poglądów, oświadczenie o rezygnacji powinno być składane albo radzie nadzorczej, albo specjalnemu pełnomocnikowi powołanemu uchwałą zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. bądź uchwałą walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej.

Trzeci zaś pogląd wskazywał, że rezygnacja powinna być złożona temu organowi, który jest uprawniony do powoływania zarządu.

Pytanie jednak, które się nasuwa, to komu w takim razie oświadczenie ma złożyć jedyny członek zarządu w spółce kapitałowej, w której jednocześnie nie ma prokurenta ?

Niestety uchwała o tym nie mówi, musimy zatem poczekać na uzasadnienie, które tym bardziej będzie ciekawsze 🙂

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: