Koszty założenia spółki akcyjnej – update

Monika Sawarska    22 marca 2020    Komentarze (0)

Czasu niestety ostatnio mamy sporo, postanowiłam więc odświeżyć wpis, o który prosiło sporo osób, związany z kosztami założenia spółki akcyjnej.

W dalszym ciągu minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej to kwota 100 000 zł,oczywiście gdy nie mamy do czynienia z prostą spółką akcyjną, w której wystarczy nawet 1 zł.

Do pozostałych kosztów, które są niezbędne do założenia spółki akcyjnej należą:

  • taksa notarialna pobierana przez notariusza – taksa maksymalna za sporządzenie aktu notarialnego w postaci statutu spółki akcyjnej jest uzależniona od wysokości kapitału zakładowego, przy czym, przy kapitale zakładowym do kwoty 1 000 000 zł wynosi 1010 zł +0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł, notariusz wydaje również odpisy aktu notarialnego, pobierając opłatę w wysokości 6 zł za jedną stronę, na potrzeby spółki trzeba co najmniej 2 akty, obecnie do sądu składany jest już tylko jeden, a jeden powinien znajdować się w aktach spółki, poza tym potrzebny jest zwykle również do takich czynności jak otwarcie rachunku bankowego, czy zawarcie umowy najmu. Notariusz do tych wszystkich kwot dolicza 23 % podatku VAT.

Tytułem komentarza chciałam tutaj dodać, że zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych do sądu rejestrowego należy złożyć: statut oraz akty notarialne o zawiązaniu spółki akcyjnej i objęciu akcji. Literalnie zatem jak się wydaje trzeba sporządzić 3 dokumenty. Ja spotkałam się z różną praktyką, począwszy od robienia przez notariusza wszystkich tych czynności w jednym dokumencie, po rozbijaniu wszystkiego na trzy akty. Nie miałam nigdy problemu z rejestracją z tego powodu, warto jednak przed podjęciem decyzji jaki sposób przyjąć zasięgnąć informacji jaka praktyka panuje w danym sądzie rejestrowym. Sporządzenie 3 aktów może również liczyć się z innymi kosztami, stąd też lepiej wcześniej upewnić się w tym temacie u notariusza, tym bardziej, że obecnie stawki notariusza w praktyce są negocjowane, a podana wyżej stanowi taksę maksymalną.

  • podatek od czynności cywilnoprawnych – stawka podatku wynosi 0,5 % liczona od wartości kapitału zakładowego,
  • opłata sądowa oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym -opłata sądowa za wpis wynosi 500 zł, a opłata za ogłoszenie w MSiG 100 zł,

Jeżeli przedmiotem wkładu do spółki akcyjnej są wkłady niepieniężne, to założyciele spółki mają obowiązek sporządzenia sprawozdania, które obowiązkowo wymaga badania biegłego rewidenta. Również z tego tytułu powstanie dodatkowy koszt. Trudno wskazać jaka to będzie kwota, ponieważ będzie to zależało od nakładu pracy biegłego.

Jeszcze wspomnieć warto, czy spółka może te wszystkie koszty uznać jako koszty uzyskania przychodów. Zdania są podzielone, przeważa jednak głównie taki pogląd, że do kosztów można zaliczyć te, które powstały po powstaniu spółki akcyjnej w organizacji, czyli opłaty notarialne do kosztów takich nie mogą zostać zaliczone, ale pozostałe już tak.

Od tego roku pojawił się również nowy obowiązek, który wiąże się z dodatkowymi kosztami: Spółki akcyjne które wyemitowały lub wyemitują, przed dniem 1 stycznia 2021 r., akcje, mają obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy dla tych akcji albo umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Jeśli chodzi o opłaty z tytułu rejestracji w KDPW to określa je tabela opłat stanowiąca załącznik do REGULAMINU Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który możecie znaleźć tutaj: http://www.kdpw.pl/pl/Regulacje/Documents/Regulamin_KDPW_2020.pdf.

Zgodnie z tym załącznikiem, opłata z tytułu rejestracji akcji wynosi 0,01 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 5 000 i nie więcej niż 100 000 zł.  Nie są pobierane natomiast od emitentów żadne opłaty stałe, a jedynie opłaty za określone usługi (np. obsługa wypłaty dywidendy, przekazanie emitentowi wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa walnym zgromadzeniu, obsługa realizacji prawa poboru).

Jeśli chodzi o koszty umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, to są one bardzo różnie ukształtowane, w internecie można znaleźć bardzo dużo firm oferujących usługi w tym zakresie, z moich doświadczeń wynika, że gdy przechodzimy do konkretnej oferty, to zwykle jest to cena kilkudziesięciu tysięcy rocznie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: