Kiedy akcjonariusz wpłaca wkład do spółki akcyjnej ?

Monika Sawarska    07 kwietnia 2014    2 komentarze

W związku z tym, że tematyka powstania spółki akcyjnej cieszy się u Was dużą popularnością, to kontynuuję temat.

Dzisiaj doprecyzuję kwestię pokrycia wkładów w spółce akcyjnej, bo o tę kwestię często pytacie.

W przypadku spółki akcyjnej w odróżnieniu od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością istnieją odstępstwa od obowiązku pokrycia w całości kapitału zakładowego spółki przed jej zarejestrowaniem.

Wyjątki od zasady pełnego pokrycia kapitału zakładowego, które jednocześnie zakreślają granicę tych odstępstw są następujące:

  • akcje obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki;
  • akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w 1/4 ich wartości nominalnej;
  • gdy akcje obejmowane są wyłącznie za wkłady niepieniężne albo za wkłady niepieniężne i pieniężne, wówczas kapitał zakładowy powinien być pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w 1/4 jego wysokości;
  • gdy akcje obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej (agio), nadwyżka powinna być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki.

Wysokość opłaconego kapitału determinuje również jakie akcje mogą być wydawane w spółce do momentu pełnego pokrycia kapitału zakładowego. Dokumenty akcji na okaziciela nie mogą być bowiem wydawane przed pełną wpłatą, a zamiast nich wydawane są świadectwa tymczasowe, na których, tak jak w przypadku akcji imiennych zamieszczana powinna być informacja o każdorazowej wpłacie.

W razie takiego sukcesywnego wnoszenia wpłat na akcje konieczne są również odpowiednie zapisy w statucie określające terminy i wysokość wpłat na akcje. Decyzję w tym zakresie podjąć może również walne zgromadzenie poprzez podjęcie uchwały. Walne zgromadzenie może również upoważnić zarząd do określenia terminów wpłat na akcje. Ja rekomenduję jednak zamieszczenie takich zapisów już w statucie, często bowiem zdarza się, że uchwała taka z różnych przyczyn nie może być podjęta (np. wymagana większość), co powoduje zagrożenie że wpłaty nie zostaną dokonane w wymaganym terminie.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

ewa październik 2, 2014 o 19:50

Czy w poniższym zdaniu chodziło o wyłącznie wkłady pieniężne?
„■gdy akcje obejmowane są wyłącznie za wkłady niepieniężne albo za wkłady niepieniężne i pieniężne, wówczas kapitał zakładowy powinien być pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w 1/4 jego wysokości”

Odpowiedz

Monika październik 9, 2014 o 11:06

Dzień dobry Pani Ewo,
o wkładach pieniężnych mowa była w zdaniu wcześniejszym.
Natomiast jeżeli akcje są obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne albo za wkłady niepieniężne i pieniężne, wówczas kapitał zakładowy powinien być pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w jednej czwartej jego wysokości, określonej w art. 308 § 1.

Pozdrawiam !

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: