Jak powstaje spółka akcyjna ?

Monika Sawarska    11 listopada 2013    Komentarze (0)

Statut jest oczywiście najważniejszy, tak naprawdę, z czego mało kto zdaje sobie sprawę, jest on jednak jedynie częścią umowy założycielskiej spółki akcyjnej. I to ona jest jedną z podstawowych czynności niezbędnych do powstania spółki akcyjnej.

Umowa ta obejmuje:

  • statut spółki akcyjnej;
  • zgodę na zawiązanie spółki i na brzmienie jej statutu;
  • zgodę na objęcie akcji.

Co ciekawe, umowę założycielską podpisują założyciele, którzy nie muszą być jednocześnie akcjonariuszami. Pozostałe dokumenty z kolei muszą już podpisać tylko akcjonariusze. Wszystkie te czynności winny przybrać formę aktu notarialnego, jednego, bądź kilku.

Dopiero po sporządzeniu takiej umowy można przystąpić do kolejnych czynności, t.j.:

  • objęcia akcji przez wspólników;
  • ustanowienia organów spółki;
  • wpisu spółki do rejestru.

Z momentem objęcia akcji powstaje spółka akcyjna w organizacji, która może działać do czasu wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o zarejestrowaniu spółki akcyjnej.

O ile przygotowanie dokumentów w postaci zgód nie jest większym problemem, to przygotowanie statutu odpowiedniego z punktu widzenia zabezpieczenia interesów akcjonariuszy wymaga często wielu godzin pracy. Nie da się stworzyć jednego wzorowego statutu, który będzie odpowiedni dla każdej spółki akcyjnej. Sam cel zawiązania spółki akcyjnej może już bowiem determinować pewne zapisy, które w statucie powinny się znaleźć. Dlatego też w kolejnym wpisie postaram się wskazać jedynie ogólnie, na co należy zwrócić uwagę, formułując treść statutu.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: