Grupa Azoty-wrogie przejęcie

Monika Sawarska    01 lipca 2014    Komentarze (0)

Ostatnio w prasie pojawiły się informacje o próbie przejęcia kontroli nad Grupą Azoty.

Rosyjski Acron w ostatnim czasie miał dokupić akcji Grupy i dzięki temu przekroczył próg 20 % w kapitale spółki (http://www.ekonomia.rp.pl).

Ministerstwo Skarbu Państwa wyjaśniło jednak, że w statucie spółki akcyjnej znajdują się zapisy, które uniemożliwiają wykonywanie prawa głosu z więcej niż 20 % akcji.

Rzeczywiście, zgodnie z  § 47 statutu spółki:

Tak długo, jak Skarb Państwa lub Nafta Polska S.A. jest właścicielem akcji Spółki, uprawniających do co najmniej jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, prawo głosu akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Skarbu Państwa oraz Spółki Nafta Polska S.A., ani podmiotów zależnych od Skarbu Państwa i Nafty Polskiej S.A.

Niemniej jednak, przy takiej ilości akcji, akcjonariusz może już na przykład żądać zwołania Walnego Zgromadzenia, umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad i zgłaszać projekty uchwał dotyczące tych spraw.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: