Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki akcyjnej – aktualizacja

Monika Sawarska    14 sierpnia 2015    Komentarze (1)

Jako że wpis, dotyczący dokumentów potrzebnych do rejestracji spółki akcyjnej cieszy się wśród Was dużym zainteresowaniem, wracam dzisiaj do tego tematu, w ostatnim czasie zaszło tu bowiem kilka zmian. Mnie najbardziej cieszy brak obowiązku wypełniania formularzy NIP i REGON i składania ich wraz z wnioskiem o rejestrację, bo one zawsze były najbardziej czasochłonne. Ale, jeśli komuś zależy bardzo na czasie, to z mojej praktyki wynika, że jednak system jednego okienka działa wolniej i zdarza mi się nadal „na własną rękę” uzyskiwać numer NIP i REGON.

Wracając jednak do zmian:

1) obecnie w aktach rejestrowych sąd nie prowadzi już zbioru wzorów podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki w KRS. Nie ma zatem konieczności składania wraz z wnioskiem o wpis (a także przy zmianie wpisu dotyczącego osób upoważnionych do reprezentacji) uwierzytelnionych notarialnie wzorów podpisów. Do wniosku o wpis osób reprezentujących spółkę, likwidatorów oraz prokurentów należy natomiast dołączyć ich zgodę na powołanie, chyba że wniosek jest podpisany przez osobę podlegającą wpisowi, albo osoba taka udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda wyrażona w protokole z posiedzenia powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

2) tak jak wspomniałam na początku, nie ma również obowiązku składania wypełnionych formularzy do Urzędu Skarbowego o nadanie NIP i  Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON, a także do ZUS o zarejestrowanie jako płatnika składek. We wniosku o rejestrację spółki akcyjnej trzeba w takiej sytuacji zakreślić pola wskazujące, iż spółka nie wystąpiła o nadanie numeru NIP oraz numeru REGON. Jeżeli jeśli tak jak pisałam, spółka akcyjna w organizacji wcześniej wystąpiła o nadanie tych numerów,  zobowiązana jest załączyć formularz KRS-ZY, w którym poda te numery.

Jednakże, w terminie 21 dni od wpisu do rejestru, spółka musi dokonać, do naczelnika właściwego urzędu skarbowego zgłoszenia danych uzupełniających obejmujących:

  • skróconą nazwę (firmę),
  • wykaz rachunków bankowych,
  • adresy miejsc prowadzenia działalności,
  • adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej,
  • dane kontaktowe,
  • w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe.

3)  Po uchyleniu art. 324 KSH o czym również kiedyś pisałam, nie ma już obowiązku przedstawiania w Urzędzie Skarbowym umowy spółki.

4) Ważną zmianą jest również ilość wpisywanych przedmiotów działalności (PKD). Przy rejestracji można wpisać nie więcej niż 10 PKD, przy czym należy także podać jeden przedmiot przeważającej działalności. Tu nastąpiła zmiana formularza, pobierajcie go zatem ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast w przypadku spółek już zarejestrowanych w KRS należy dostosować ilość PKD do wskazanej wyżej, w terminie do 2019 r. Dla wyjaśnienia, w samym akcie notarialnym spółki akcyjnej można wpisać dowolną ilość przedmiotów działalności gospodarczej, a jedynie do KRS wpisowi podlega ograniczona ilość.

Opłaty sądowe nie uległy natomiast zmianie, opłata za rejestrację wynosi 500 zł, a koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym to 100 zł.

Od kosztów rozpoczęcia działalności odjąć natomiast możemy kwotę 170 zł za rejestrację płatnika VAT, samo zgłoszenie od początku 2015 r. jest bowiem bezpłatne. Opłata w takiej wysokości obowiązuje natomiast za wydanie zaświadczenia o rejestracji płatnika VAT 🙂

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Irena wrzesień 3, 2015 o 15:19

Bardzo dziękuję. Właśnie poszukiwałam aktualnych informacji na ten temat.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: