Czy zawsze należy podpisać sprawozdanie finansowe ?

Monika Sawarska    11 czerwca 2014    Komentarze (0)

Co do zasady sprawozdanie finansowe powinna podpisać osoba której powierzono prowadzenie w spółce ksiąg rachunkowych, czyli mówiąc prościej księgowa oraz zarząd.

Zarząd jeśli jest kilkuosobowy to każdy członek podpisuje sprawozdanie, niezależnie od zasad reprezentacji spółki. W praktyce warto parafować każdą stronę dokumentu, a podpis musi być zaopatrzony w datę, a zwykle także zaopatrzony jest w pieczątkę, która informuje o funkcji danej osoby.

Jeśli natomiast chodzi o pytanie zadane w tytule to nie, nie zawsze należy podpisywać sprawozdanie.

Jeżeli zdaniem zarządu, bądź też chociażby jego członka, sprawozdanie nie jest sporządzone rzetelnie, to może on odmówić jego podpisania. Odmowa podpisu powinna być jednak uzasadniona pisemnie i oświadczenie takie powinno zostać dołączone do sprawozdania.

Jaki jest natomiast skutek niepodpisania sprawozdania ?

Przepisy nie przewidują w takim przypadku nieważności sprawozdania, nie można też mówić, że ono nie istnieje. Sprawozdanie jest i powinno być poddane pod głosowanie akcjonariuszy, jak w każdym innym przypadku.

Niepodpisanie sprawozdania może natomiast mieć znaczenie dla odpowiedzialności takiej osoby za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości spółki.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: