Co może być wkładem w spółce akcyjnej

Monika Sawarska    25 marca 2014    4 komentarze

Wysokość kapitału zakładowego w spółce akcyjnej wynosić musi co najmniej 100 000 zł. W praktyce nie oznacza to jednak, iż akcjonariusze w chwili składania wniosku o rejestrację spółki muszą posiadać takie środki finansowe.

Akcjonariusze mogą wnosić bowiem do spółki wkłady pieniężne i niepieniężne, a zatem mówiąc w uproszczeniu, na ten kapitał nie muszą się składać jedynie środki finansowe.

Wkład pieniężny w zasadzie nie budzi większych wątpliwości, przy czym wniesienie tego wkładu nastąpić może bądź w gotówce, bądź poprzez rozliczenia bezgotówkowe, takie jak polecenie przelewu, czy przekaz. Wkłady pieniężne powinny być dokonane bezpośrednio, lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na konto bankowe spółki akcyjnej w organizacji, a po jej zarejestrowaniu, na konto spółki. Wpłata powinna być dokonana na konto bankowe znajdujące się w Polsce.

Większy problem w praktyce wywołują natomiast wkłady niepieniężne, zwane również aportami lub wkładami rzeczowymi. Ogólnie rzecz ujmując, wkładem niepieniężnym są wszystkie takie wartości majątkowe, które nie są wkładami pieniężnymi.

Zdolność aportową mają w zakresie:
• praw rzeczowych – własność ruchomości i nieruchomości, udział we współwłasności, użytkowanie wieczyste, przedsiębiorstwo w znaczeniu art. 551 k.c.,
• praw obligacyjnych –  prawo najmu lub dzierżawy, wierzytelności wspólnika wobec osoby trzeciej, ogół praw i obowiązków w spółce osobowej, obligacje, udziały, akcje w spółkach kapitałowych,
• praw majątkowych na dobrach niematerialnych – prawa z zakresu wynalazczości, licencja do korzystania z wynalazku albo wzoru użytkowego, znak towarowy, majątkowe prawa autorskie, know-how.

Nie mogą być natomiast przedmiotem wkładu do spółki:

  • prawa niezbywalne,
  • świadczenie pracy bądź usług;

W świetle orzecznictwa wątpliwym jest również dopuszczalność wniesienia wkładu w postaci zobowiązania wspólnika do świadczenia w przyszłości określonej sumy pieniężnej na rzecz spółki, a także weksel własny wystawiony przez wspólnika na rzecz spółki.

W praktyce pojawiają się przypadki propozycji wniesienia aportem do spółki praw, lub przedmiotów, których zdolność aportowa wymaga szczegółowej analizy, jak na przykład aport w postaci domeny internetowej. Kwestię takie najlepiej rozstrzygnąć na etapie tworzenia spółki, aby nie narazić się na problemy w procesie rejestracji.

Jak wspomniałam na początku, akcjonariusze w chwili rejestracji spółki nie muszą zgromadzić kapitału zakładowego w wysokości określonej w statucie, możliwe jest bowiem pod pewnymi warunkami „odroczenie” pokrycia tego kapitału na określony czas, o czym opowiem w następnym wpisie.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Nieznajomy Marzec 31, 2014 o 21:14

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin oraz wielu ciekawych, niespodziewanych podróży;-)

Odpowiedz

Monika Marzec 31, 2014 o 21:27

Bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia w podróży 🙂

Odpowiedz

Adam Kwiecień 20, 2018 o 12:15

Mam pytanie, na które nie znajduję odpowiedzi w Pani artykułach. By móc podpisać akt notarialny założenia spółki (statut) musimy mieć dokonane wpłaty w wysokości 25 tyś zł. Pytałem w bankach i banki nie zakłądają kon spółkom akcyjnym zanim nie zostaną zawiązane u notariusza. Jak więc i gdzie można wpłacić te 25 tyś by móc założyć spółkę? Koło zamknięte. Czeski film 🙂

Odpowiedz

Monika Sawarska Kwiecień 30, 2018 o 15:08

Witam Pana,

w praktyce robi się to tak, że jednak najpierw robi się statut, a potem zakłada konto. Ma Pan natomiast rację, że problem jest. Czasem spotykałam się z rozwiązaniem, że pieniądze były przechowywane na jakimś koncie depozytowym, co i tak jednak nie zmienia faktu, że nie były na koncie spółki.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: