Co może być wkładem w spółce akcyjnej

Monika Sawarska    25 marca 2014    9 komentarzy

Wysokość kapitału zakładowego w spółce akcyjnej wynosić musi co najmniej 100 000 zł. W praktyce nie oznacza to jednak, iż akcjonariusze w chwili składania wniosku o rejestrację spółki muszą posiadać takie środki finansowe.

Akcjonariusze mogą wnosić bowiem do spółki wkłady pieniężne i niepieniężne, a zatem mówiąc w uproszczeniu, na ten kapitał nie muszą się składać jedynie środki finansowe.

Wkład pieniężny w zasadzie nie budzi większych wątpliwości, przy czym wniesienie tego wkładu nastąpić może bądź w gotówce, bądź poprzez rozliczenia bezgotówkowe, takie jak polecenie przelewu, czy przekaz. Wkłady pieniężne powinny być dokonane bezpośrednio, lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na konto bankowe spółki akcyjnej w organizacji, a po jej zarejestrowaniu, na konto spółki. Wpłata powinna być dokonana na konto bankowe znajdujące się w Polsce.

Większy problem w praktyce wywołują natomiast wkłady niepieniężne, zwane również aportami lub wkładami rzeczowymi. Ogólnie rzecz ujmując, wkładem niepieniężnym są wszystkie takie wartości majątkowe, które nie są wkładami pieniężnymi.

Zdolność aportową mają w zakresie:
• praw rzeczowych – własność ruchomości i nieruchomości, udział we współwłasności, użytkowanie wieczyste, przedsiębiorstwo w znaczeniu art. 551 k.c.,
• praw obligacyjnych –  prawo najmu lub dzierżawy, wierzytelności wspólnika wobec osoby trzeciej, ogół praw i obowiązków w spółce osobowej, obligacje, udziały, akcje w spółkach kapitałowych,
• praw majątkowych na dobrach niematerialnych – prawa z zakresu wynalazczości, licencja do korzystania z wynalazku albo wzoru użytkowego, znak towarowy, majątkowe prawa autorskie, know-how.

Nie mogą być natomiast przedmiotem wkładu do spółki:

  • prawa niezbywalne,
  • świadczenie pracy bądź usług;

W świetle orzecznictwa wątpliwym jest również dopuszczalność wniesienia wkładu w postaci zobowiązania wspólnika do świadczenia w przyszłości określonej sumy pieniężnej na rzecz spółki, a także weksel własny wystawiony przez wspólnika na rzecz spółki.

W praktyce pojawiają się przypadki propozycji wniesienia aportem do spółki praw, lub przedmiotów, których zdolność aportowa wymaga szczegółowej analizy, jak na przykład aport w postaci domeny internetowej. Kwestię takie najlepiej rozstrzygnąć na etapie tworzenia spółki, aby nie narazić się na problemy w procesie rejestracji.

Jak wspomniałam na początku, akcjonariusze w chwili rejestracji spółki nie muszą zgromadzić kapitału zakładowego w wysokości określonej w statucie, możliwe jest bowiem pod pewnymi warunkami „odroczenie” pokrycia tego kapitału na określony czas, o czym opowiem w następnym wpisie.

{ 9 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Nieznajomy marzec 31, 2014 o 21:14

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin oraz wielu ciekawych, niespodziewanych podróży;-)

Odpowiedz

Monika marzec 31, 2014 o 21:27

Bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia w podróży 🙂

Odpowiedz

Adam kwiecień 20, 2018 o 12:15

Mam pytanie, na które nie znajduję odpowiedzi w Pani artykułach. By móc podpisać akt notarialny założenia spółki (statut) musimy mieć dokonane wpłaty w wysokości 25 tyś zł. Pytałem w bankach i banki nie zakłądają kon spółkom akcyjnym zanim nie zostaną zawiązane u notariusza. Jak więc i gdzie można wpłacić te 25 tyś by móc założyć spółkę? Koło zamknięte. Czeski film 🙂

Odpowiedz

Monika Sawarska kwiecień 30, 2018 o 15:08

Witam Pana,

w praktyce robi się to tak, że jednak najpierw robi się statut, a potem zakłada konto. Ma Pan natomiast rację, że problem jest. Czasem spotykałam się z rozwiązaniem, że pieniądze były przechowywane na jakimś koncie depozytowym, co i tak jednak nie zmienia faktu, że nie były na koncie spółki.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Katarzyna maj 8, 2020 o 19:09

witam, mam pytanie co do wysokości kapitału zakładowego w spółce akcyjnej?znajduje różne kwoty i już nie wiem jaka jest prawda. na stronie , art. 308 Kodeksu , ustawa z 2000r. określa że co najmniej 500 000 a wartość nominalna najniższa 1 zł. Dziękuję za informację. Pozdrawiam

Odpowiedz

Monika Sawarska maj 10, 2020 o 12:32

Dzień dobry, na chwilę obecną jest to kwota 100 000 PLN.
Obecne brzmienie art. 308 KSH:
§ 1. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych.
§ 2. Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Robert czerwiec 12, 2020 o 11:55

Dzień dobry,
Czy zapłata przez wspólnika (akcjonariusza) przystępującego do spółki za nabywane akcje emitowane przez spółkę akcyjną jest osobną instytucją w porównaniu instytucji wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki akcyjnej ? czy zapłata za akcje emitowane w drodze subskrypcji ma znamiona wkładu pieniężnego ? Czy też o wkładzie pieniężnym mówimy jeśli uchwała spółki wyraźnie taki sposób pokrycia wskazuje ? Czy zatem jeśli akcje są oferowane do sprzedaży w drodze subskrypcji to w takim przypadku zapłata nie jest wkładem pieniężnym ?

Robert

Odpowiedz

Monika Sawarska czerwiec 20, 2020 o 13:34

Dzień dobry,
Pieniądze wpłacane na nowo wyemitowane akcje są przeznaczane na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego, nie zawsze jednak wszystkie pieniądze mogą iść na kapitał zakładowy, ponieważ akcje mogą być nabywane powyżej ceny nominalnej i wówczas nadwyżka przekazywana jest na kapitał zapasowy.
Zapłata za akcje emitowane w drodze subskrypcji może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny, wynika to z treści uchwały, zatem tak, uchwała powinna określać sposób pokrycia i w związku z tym akcje oferowane do sprzedaży w drodze subskrypcji mogą być opłacone wkładem pieniężnym lub niepieniężnym, przy czym w praktyce pokrycie akcji wkładem niepieniężnym stosowane jest w zasadzie tylko w ramach subskrypcji prywatnej.

Odpowiedz

Alicja październik 6, 2020 o 10:02

Dzień dobry,

mam pytanie czy wpłaty na akcje w wysokości 100 tys. zł zgodnie z 329 ksh mogą być również wpłacone gotówką w oddziale banku lub z kw na rachunek czy wyłącznie przelewem? Pojawiają się opinie, że jest to możliwe wyłącznie przez przelew przy spółce akcyjnej. Proszę o odpowiedź

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: