Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Ostatnio zwrócił się do mnie klient z  informacją, iż nie będzie mógł brać udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, której jest akcjonariuszem, a jednak z uwagi na wagę podejmowanych uchwał, chciałby mieć wpływ na ich podjęcie. Oczywiście miał świadomość tego, że może ustanowić pełnomocnika, natomiast nie był do końca pewien w jakiej formie. Słyszał bowiem, […]