Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy – forma

Monika Sawarska    26 lutego 2017    Komentarze (0)

Uczestnicząc w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spotykam się i obserwuję różną praktykę notariuszy w zakresie odbywania i protokołowania tych zgromadzeń, z którą nie zawsze do końca się zgadzam. Od razu przypominam, bo często takie pytania ze strony Czytelników mojego bloga padają, że wszystkie zgromadzenia akcjonariuszy wymagają obecności notariusza, bo protokoły WZA zawsze muszą być zamieszczone w protokole […]

Zmiana kolejności podejmowania uchwał

Monika Sawarska    20 lipca 2015    Komentarze (0)

Kwestia kolejności podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy staje się czasem przyczyną sporów pomiędzy akcjonariuszami w sytuacji gdy któryś z akcjonariuszy zgłosi wniosek o zmianę kolejności zaproponowanego porządku obrad. Przepisy KSH nie regulują kwestii dopuszczalności zmiany takiej kolejności. Przepis art. 402 paragraf 2 KSH stanowi jedynie, iż w przypadku spółek akcyjnych niepublicznych: W ogłoszeniu należy […]

Walne zgromadzenie-błędy formalne

Monika Sawarska    10 lipca 2014    3 komentarze

W swojej praktyce dość często występuje jako pełnomocnik wspólników bądź akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników. Nie ma oczywiście w tym nic dziwnego, chociaż już na samym zgromadzeniach niejednokrotnie zdarzają się już rzeczy dziwne, czy nietypowe, które zapadają w pamięć na lata 🙂 Pamiętam taką sytuację, kiedy zostałam poproszona o udział w zgromadzeniu jednej ze spółek w […]

Ostatni dzwonek, prawie

Monika Sawarska    06 czerwca 2014    Komentarze (0)

Na składanie sprawozdań finansowych. Co do zasady, większość spółek kapitałowych powinna do końca czerwca zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników/akcjonariuszy, celem: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, 3) udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. […]

Kto nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu ?

Monika Sawarska    10 kwietnia 2014    2 komentarze

Dzisiaj wracam do tematu występowania na zgromadzeniu spółki akcyjnej przez pełnomocnika. Nie ma w tym zakresie zbyt wielu ograniczeń, pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu nie mogą bowiem być jedynie członek zarządu (w tym również członek rady nadzorczej delegowany do wykonywania funkcji członka zarządu) i pracownik spółki. Zakaz ten nie dotyczy jednak spółki publicznej i w przypadku tej spółki  obowiązują […]