Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Rezygnacja ostatniego członka Zarządu

Monika Sawarska    10 maja 2020    Komentarze (0)

W 2016 r. we wpisie http://xn--spkaakcyjnawpraktyce-c8b25o.pl/no-i-juz-wszystko-wiadomo/ pisałam o tym komu członek zarządu składa rezygnację.  Wtedy nierozstrzygnięta była kwestia komu rezygnację powinien złożyć ostatni członek zarządu spółki akcyjnej. Od tego czasu wprowadzone zostały nowe przepisy w art. 369 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którymi ostatni członek zarządu spółki akcyjnej składa rezygnację radzie nadzorczej. Z tego przepisu wynika zatem, że […]

Posiedzenia organów spółek – zdalnie

Monika Sawarska    04 kwietnia 2020    Komentarze (0)

Nowa rzeczywistość, w której przyszło nam obecnie żyć spowodowała wprowadzenie również zmian przez „tarczę antykryzysową” w zakresie uczestniczenia w posiedzeniach organów spółek oraz oddawania głosów. Zarówno w przypadku zarządu, jak i rady nadzorczej wprowadzono możliwość: uczestniczenia w posiedzeniu organu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; podejmowania uchwały w trybie pisemnym lub przy […]

Protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy – forma

Monika Sawarska    26 lutego 2017    Komentarze (0)

Uczestnicząc w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spotykam się i obserwuję różną praktykę notariuszy w zakresie odbywania i protokołowania tych zgromadzeń, z którą nie zawsze do końca się zgadzam. Od razu przypominam, bo często takie pytania ze strony Czytelników mojego bloga padają, że wszystkie zgromadzenia akcjonariuszy wymagają obecności notariusza, bo protokoły WZA zawsze muszą być zamieszczone w protokole […]

Zmiana kolejności podejmowania uchwał

Monika Sawarska    20 lipca 2015    Komentarze (0)

Kwestia kolejności podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy staje się czasem przyczyną sporów pomiędzy akcjonariuszami w sytuacji gdy któryś z akcjonariuszy zgłosi wniosek o zmianę kolejności zaproponowanego porządku obrad. Przepisy KSH nie regulują kwestii dopuszczalności zmiany takiej kolejności. Przepis art. 402 paragraf 2 KSH stanowi jedynie, iż w przypadku spółek akcyjnych niepublicznych: W ogłoszeniu należy […]

Walne zgromadzenie-błędy formalne

Monika Sawarska    10 lipca 2014    7 komentarzy

W swojej praktyce dość często występuje jako pełnomocnik wspólników bądź akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników. Nie ma oczywiście w tym nic dziwnego, chociaż już na samym zgromadzeniach niejednokrotnie zdarzają się już rzeczy dziwne, czy nietypowe, które zapadają w pamięć na lata 🙂 Pamiętam taką sytuację, kiedy zostałam poproszona o udział w zgromadzeniu jednej ze spółek w […]