Uprawnienia akcjonariuszy

Prawo akcjonariusza do informacji

Monika Sawarska    30 kwietnia 2018    Komentarze (0)

Podstawowym uprawnieniem każdego akcjonariusza, niezależnie od ilości posiadanych akcji, jest możliwość żądania informacji dotyczących spółki. Wniosek o ich udzielenie może zostać zgłoszony na walnym zgromadzeniu, bądź też poza nim. Rozróżnienie to jest o tyle istotne, że procedura udzielenia informacji będzie się w tych dwóch przypadkach różnić. W pierwszym przypadku, czyli na zgromadzeniu: Żądanie udzielenia informacji […]

Jak otrzymać dywidendę w spółce publicznej?

Monika Sawarska    08 września 2017    Komentarze (1)

Często spotykam się z pytaniami dotyczącymi wypłaty dywidendy ze spółki publicznej. Problemy te dotyczą głównie pracowników spółek z udziałem Skarbu Państwa, którzy w latach 90-tych XX wieku otrzymali akcje w ramach komercjalizacji (oraz ich spadkobierców). Zdarza się, że pomimo tego, iż taka spółka regularnie podejmuje uchwały o wypłacie dywidendy swoim akcjonariuszom, to wielu drobnych akcjonariuszy […]

Przymusowy wykup akcji

Monika Sawarska    26 września 2016    Komentarze (0)

Uchwałą z dnia 14 września 2016 r. (sygn. akt: III CZP 39/16) Sąd Najwyższy uznał, iż: Akcjonariusze mniejszościowi przestają być akcjonariuszami spółki akcyjnej z dniem uiszczenia przez akcjonariuszy większościowych ceny wykupu ustalonej przez biegłego wybranego przez walne zgromadzenie (art. 418 § 3 w związku z art. 417 § 1 k.s.h.). Sprawa dotyczyła dwóch opinii biegłych, […]

Czy wszyscy akcjonariusze mają zawsze po równo ?

Monika Sawarska    23 stycznia 2014    Komentarze (0)

Co do zasady korelatem posiadania akcji jest prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej oraz prawo do oddania głosu na walnym zgromadzeniu. Co do zasady, na każdą akcję przypada również jeden głos. Co do zasady. Od tych zasad możliwe są jednak odstępstwa i to w dwie strony. Statut może bowiem przewidywać wydawanie akcji […]

Miejsce odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Monika Sawarska    05 grudnia 2013    2 komentarze

W przeszłości zajmowałam się obsługą prawną spółki akcyjnej, która miała zwyczaj zwoływania corocznego  zwyczajnego walnego zgromadzenia w innym mieście. Jakież było zdziwienie zarządu, kiedy przygotowując spółce po raz pierwszy dokumenty na to zgromadzenie, poinformowałam, że taka praktyka jest niedopuszczalna. Wynikało to z zapisów statutu tej spółki, który mówił tylko, że walne zgromadzenia odbywają się w […]