Uchwały organów spółki akcyjnej

Protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy – forma

Monika Sawarska    26 lutego 2017    Komentarze (0)

Uczestnicząc w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spotykam się i obserwuję różną praktykę notariuszy w zakresie odbywania i protokołowania tych zgromadzeń, z którą nie zawsze do końca się zgadzam. Od razu przypominam, bo często takie pytania ze strony Czytelników mojego bloga padają, że wszystkie zgromadzenia akcjonariuszy wymagają obecności notariusza, bo protokoły WZA zawsze muszą być zamieszczone w protokole […]

W uchwale z dnia 17 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy wskazał, iż: Zarząd nie może działać za spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia, którego przedmiotem jest roszczenie osoby odwołanej z zarządu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników o zmianach w składzie zarządu. W takim przypadku ma zastosowanie art. 253 § 2 […]

Skutek zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia

Monika Sawarska    19 maja 2014    Komentarze (0)

W piątek miałam przyjemność uczestniczyć w IV Forum Spółek organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem konferencji były uchwały w spółkach handlowych, a więc omawiane były zarówno uchwały podejmowane w spółkach osobowych, jak i uchwały zarządu i rady nadzorczej. Konferencja jednak została zdominowana przez temat zaskarżania uchwał zgromadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz walnego […]

Zaskarżenie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Monika Sawarska    24 kwietnia 2014    Komentarze (1)

Wczoraj był sądny dzień i to dosłownie, ale zakończył się dla mnie i mojego Klienta sukcesem w 100 % 🙂 Sprawa dotyczyła zaskarżenia uchwał, w tym przypadku zgromadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, chociaż sama forma prawna spółki nie miała w zasadzie znaczenia, a poza tym przesłanki uchylenia uchwał są w przypadku obu spółek takie same. Podstawę […]

Spółka akcyjna – zaskarżalność uchwał rady nadzorczej lub zarządu. Dotychczas kwestia możliwości wzruszenia uchwał rady nadzorczej lub zarządu spółki kapitałowej budziła wiele wątpliwości. Sama jakiś czas temu zaskarżając uchwały rady nadzorczej w spółce akcyjnej obawiałam się, czy moja sprawa nie polegnie już tylko na niedopuszczalności wytoczenia takiego powództwa. Niepewność wynikała stąd, iż Kodeks spółek handlowych przewiduje jedynie możliwość […]