Statut spółki akcyjnej

Rezygnacja ostatniego członka Zarządu

Monika Sawarska    10 maja 2020    Komentarze (0)

W 2016 r. we wpisie http://xn--spkaakcyjnawpraktyce-c8b25o.pl/no-i-juz-wszystko-wiadomo/ pisałam o tym komu członek zarządu składa rezygnację.  Wtedy nierozstrzygnięta była kwestia komu rezygnację powinien złożyć ostatni członek zarządu spółki akcyjnej. Od tego czasu wprowadzone zostały nowe przepisy w art. 369 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którymi ostatni członek zarządu spółki akcyjnej składa rezygnację radzie nadzorczej. Z tego przepisu wynika zatem, że […]

Klauzula arbitrażowa w statucie spółki akcyjnej.

Monika Sawarska    05 sierpnia 2018    Komentarze (0)

    Ostatnio zwrócił się do mnie jeden z akcjonariuszy spółki akcyjnej z prośbą o reprezentowanie w sporze dotyczącym zbycia akcji. Jak się okazało, spór był bardzo zawiły, trwał już kilka lat, a orzeczenie sądu I instancji zupełnie odbiegało od realiów rynkowych. Wtedy pomyślałam sobie, że może zupełnie inaczej byłoby, gdyby akcjonariusze zawiązując spółkę wiele […]

Prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu akcji

Monika Sawarska    21 sierpnia 2016    Komentarze (0)

W przypadku małych spółek akcyjnych, najczęściej „rodzinnych”, bardzo ważną kwestią z punktu widzenia akcjonariuszy jest zabezpieczenie przed wejściem do spółki osób niepożądanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. O formach zabezpieczenia trzeba myśleć już na etapie sporządzania statutu, zamieszczając w nim postanowienia, które pozwolą kontrolować akcjonariuszom zbywanie akcji. Takimi postanowieniami są m.in. prawo pierwokupu, oraz prawo pierwszeństwa. Pierwsze […]

Gdzie przeczytać statut spółki akcyjnej ?

Monika Sawarska    10 lutego 2014    2 komentarze

Wiele osób pyta, gdzie można zapoznać się z postanowieniami statutu konkretnej spółki akcyjnej. Statuty takie znajdują się w aktach rejestrowych spółki akcyjnej, a więc w tym sądzie w którym spółka jest zarejestrowana. Są one dostępne w czytelni sądu rejestrowego dla każdego, kto się o takie akta zwróci. Nie wymaga to złożenia żadnego pisemnego wniosku, czy też […]

Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego

Monika Sawarska    14 stycznia 2014    4 komentarze

Jednym z zapisów, którego umieszczenie w statucie spółki akcyjnej warto rozważyć, jest wprowadzenie postanowienia upoważniającego zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Wprowadzenie takiego zapisu pozwala zarządowi na szybkie pozyskanie środków finansowych, w momencie, kiedy jest to potrzebne z punktu widzenia interesu spółki, bez konieczności zwoływania walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które to zawsze wymaga określonego czasu. Interesy akcjonariuszy zabezpieczone są […]