Rada nadzorcza

Tryb podejmowania uchwał przez radę nadzorczą

Monika Sawarska    26 października 2015    Komentarze (0)

Już na etapie sporządzania statutu warto pomyśleć o tym w jaki sposób procedować będą poszczególne organy spółki akcyjnej. Sam skład osobowy tych organów sygnalizuje bowiem niekiedy, że „zebranie” wszystkich osób w jednym miejscu regularnie co najmniej kilka razy w roku może być trudne. Kodeks spółek handlowych w przypadku spółki akcyjnej wprowadza kilka rozwiązań, które umożliwiają […]

Reprezentacja spółki akcyjnej przez radę nadzorczą

Monika Sawarska    29 września 2014    2 komentarze

W działalności spółki akcyjnej zdarzają się sytuacje, w których spółka nie może być reprezentowana przez zarząd. Dotyczy to w zasadzie sytuacji stosunków pomiędzy spółką a członkami zarządu. Rada nadzorcza reprezentuje bowiem spółkę w dwóch przypadkach: przy zawieraniu umów między spółką a członkiem zarządu (czyli np. umowie o pracę, kontrakcie menadżerskim) w sporze pomiędzy spółką a […]

Kto powołuje radę nadzorczą w spółce akcyjnej ?

Monika Sawarska    13 maja 2014    3 komentarze

W przeważającej liczbie przypadków czyni to walne zgromadzenie, chociaż tak naprawdę szczegółowo określa to statut, który w tym zakresie może mieć inne postanowienia. W tym statut może zawierać postanowienia o różnym trybie powołania poszczególnych członków rady. W praktyce najczęściej spotykałam się z postanowieniami statutu, które przyznawały określonym osobom, jako uprawnionym osobiście, prawo do powołania członka […]

Odmowa udzielenia informacji członkowi rady nadzorczej

Monika Sawarska    21 stycznia 2014    2 komentarze

Ostatnio zajmowałam się sprawdzaniem zapisów w regulaminach zarządu i rady nadzorczej jednej ze spółek akcyjnych i przypomniał mi się „kazus” z przeszłości, który wówczas, jak pamiętam, doprowadził do dość mocnego napięcia na linii zarząd-rada nadzorcza. Otóż w spółce akcyjnej X pakiet akcji nabył nowy akcjonariusz Y, który nie był znany ani dotychczasowym akcjonariuszom, ani też zarządowi. Pakiet akcji nabyty […]