Pozostałe

Zamiana wkładów

Monika Sawarska    21 kwietnia 2016    Komentarze (0)

Ostatnio obrodziło ciekawymi orzeczeniami w sprawach spółek kapitałowych. W wyroku z dnia 24 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt: XIII Ga 872/15) uznał, że: Nie jest dopuszczalne zastąpienie wkładów pieniężnych do spółki akcyjnej, określonych w statucie czy też uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego świadczeniem niepieniężnym stanowiącym de facto przedmiot aportu (datio in […]

Zabezpieczony: Koszty założenia spółki akcyjnej

Monika Sawarska    06 kwietnia 2016    Komentarze (1)

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Lista akcjonariuszy

Monika Sawarska    14 marca 2016    Komentarze (0)

W spółce akcyjnej coś takiego jak lista akcjonariuszy nie istnieje. Nie składa się takiego dokumentu do KRS i nie aktualizuje na bieżąco. Tego czego można dowiedzieć się w sądzie rejestrowym, to dane założycieli spółki akcyjnej, ponieważ oni muszą być wskazani w statucie. Zgłoszenie do KRS powinno również zawierać informację o imieniu i nazwisku, ewentualnie firmie […]

Rejestracja

Monika Sawarska    01 marca 2016    Komentarze (0)

    Dla tych którzy czekają na moje wpisy – jutro obiecuję wrócić do pisania, a dzisiaj jeszcze cieszę się rejestracją nowej spółki akcyjnej bez żadnych „zakłóceń” ze strony sądu 😉

Joint stock company in Poland

Monika Sawarska    05 stycznia 2016    Komentarze (0)

A joint-stock company is a capital company which is a legal entity. It may be formed by one or more persons. What is sufficient, the shareholders are not liable for the obligations of the company. The share capital of a joint-stock company is divided into shares of equal nominal value. The minimum share capital is 100 000 […]