Pozostałe

Dowód wpłaty na kapitał zakładowy

Monika Sawarska    20 czerwca 2020    Komentarze (0)

W spółce akcyjnej w odróżnieniu od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do wniosku o rejestrację spółki nie jest wystarczające tylko oświadczenie zarządu o wpłacie kapitału zakładowego, ale konieczne jest także dołączenie do wniosku potwierdzenia przez bank lub firmę inwestycyjną dowodu wpłaty na rachunek spółki w organizacji. Przepisy nie precyzują jaką formę to potwierdzenie ma posiadać, w […]

Strona internetowa spółki akcyjnej

Monika Sawarska    06 czerwca 2020    Komentarze (0)

Kolejne terminy związane z dematerializacją akcji zbliżają się nieubłaganie, tymczasem obserwuję, że część spółek nie wykonała jeszcze pierwszego obowiązku wynikającego z ustawy nowelizującej Kodeks spółek handlowych i nie zarejestrowała jeszcze, bądź nie posiada wydzielonej strefy dla akcjonariuszy na swojej stronie internetowej. Zgodnie z nowelizacją, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2021 r.: Spółka […]

Adresy do doręczeń – nowy obowiązek

Monika Sawarska    21 maja 2019    Komentarze (1)

Od 15 marca 2018 r. powstał nowy obowiązek, o którym jeszcze nie wszystkie spółki wiedzą. Nowe obowiązki dotyczą składania sądowi rejestrowemu informacji dotyczących adresów dla doręczeń wszystkich osób reprezentujących podmioty wpisane do KRS, m. in.: członków zarządu, likwidatorów, prokurentów, wspólników spółek osobowych. Uściślając, do wniosku o wpis tych osób należy dołączyć ich oświadczenia obejmujące zgodę […]

Sprawozdanie finansowe – tylko elektronicznie

Monika Sawarska    02 kwietnia 2019    Komentarze (0)

Zgodnie z wprowadzonymi w zeszłym roku zmianami, sprawozdania finansowe obecnie można przesłać do Krajowego Rejestru Sądowego wyłącznie drogą elektroniczną. Zasada ta dotyczy sprawozdań składanych za 2017 rok jak i sprawozdań zaległych za wcześniejsze lata obrotowe. W okresie od 15 marca 2018 roku do 30 września 2018 roku obowiązywał okres przejściowy, który pozwalał na sporządzenie sprawozdań […]

It happens, when you do, what you like :)

Monika Sawarska    13 sierpnia 2018    Komentarze (0)