Posiedzenia organów spółek – zdalnie

Monika Sawarska    04 kwietnia 2020    Komentarze (0)

Nowa rzeczywistość, w której przyszło nam obecnie żyć spowodowała wprowadzenie również zmian przez „tarczę antykryzysową” w zakresie uczestniczenia w posiedzeniach organów spółek oraz oddawania głosów.

Zarówno w przypadku zarządu, jak i rady nadzorczej wprowadzono możliwość:

  • uczestniczenia w posiedzeniu organu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
  • podejmowania uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
  • podejmowania uchwał poprzez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu.

W przypadku walnego zgromadzenia wprowadzono możliwość udziału w nim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Udział w takim walnym zgromadzeniu obejmuje w szczególności:

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.

O takim sposobie przeprowadzenia zgromadzenia decyduje zwołujący zgromadzenie. Przeprowadzenie walnego zgromadzenia w takim trybie nie byłoby natomiast możliwe, gdyby statut wyraźnie wyłączał taką możliwość. Warto zatem jeszcze spojrzeć do statutu.

Co istotne, aby skorzystać z takiej możliwości przeprowadzenia walnego zgromadzenia, rada nadzorcza spółki akcyjnej powinna niezwłocznie przygotować regulamin, który będzie szczegółowo określał zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Niewątpliwie są to zmiany bardzo potrzebne. Tylko w tym tygodniu zmagałam się z kilkoma pytaniami w kwestiach związanych z odbyciem zwyczajnych walnych zgromadzeń spółek akcyjnych w sytuacji, gdy akcjonariusze nie mogą przyjechać obecnie do Polski. Taki sam problem dotyczy również członków zarządu, którzy na stałe mieszkają zagranicą a przyjeżdżają do Polski tylko co jakiś czas właśnie w celu podjęcia istotnych dla spółki decyzji, które w przypadku zarządu wieloosobowego podejmowane są w formie uchwały.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: