czerwiec 2020

Dowód wpłaty na kapitał zakładowy

Monika Sawarska    20 czerwca 2020    Komentarze (0)

W spółce akcyjnej w odróżnieniu od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do wniosku o rejestrację spółki nie jest wystarczające tylko oświadczenie zarządu o wpłacie kapitału zakładowego, ale konieczne jest także dołączenie do wniosku potwierdzenia przez bank lub firmę inwestycyjną dowodu wpłaty na rachunek spółki w organizacji. Przepisy nie precyzują jaką formę to potwierdzenie ma posiadać, w […]

Strona internetowa spółki akcyjnej

Monika Sawarska    06 czerwca 2020    Komentarze (0)

Kolejne terminy związane z dematerializacją akcji zbliżają się nieubłaganie, tymczasem obserwuję, że część spółek nie wykonała jeszcze pierwszego obowiązku wynikającego z ustawy nowelizującej Kodeks spółek handlowych i nie zarejestrowała jeszcze, bądź nie posiada wydzielonej strefy dla akcjonariuszy na swojej stronie internetowej. Zgodnie z nowelizacją, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2021 r.: Spółka […]