kwiecień 2016

Zamiana wkładów

Monika Sawarska    21 kwietnia 2016    Komentarze (0)

Ostatnio obrodziło ciekawymi orzeczeniami w sprawach spółek kapitałowych. W wyroku z dnia 24 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt: XIII Ga 872/15) uznał, że: Nie jest dopuszczalne zastąpienie wkładów pieniężnych do spółki akcyjnej, określonych w statucie czy też uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego świadczeniem niepieniężnym stanowiącym de facto przedmiot aportu (datio in […]

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Zabezpieczone: Koszty założenia spółki akcyjnej

Monika Sawarska    06 kwietnia 2016    Komentarze (1)

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

No i już wszystko wiadomo :)

Monika Sawarska    04 kwietnia 2016    Komentarze (1)

Tylko czy na pewno ? A czego sprawa dotyczy ? Problemu, który pojawił się na pewno w wielu spółkach, a z mojej praktyki wynika, że rozwiązania w tym zakresie stosowane są naprawdę bardzo różne. Otóż sprawa dotyczy tego, komu należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu. I ostatecznie, w dniu 31 marca 2016 […]