grudzień 2015

Życzenia na Nowy Rok :)

Monika Sawarska    31 grudnia 2015    Komentarze (0)

Wszystkim Czytelnikom mojego bloga życzę na Nowy Rok dużo zdrowia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń i samych sukcesów w biznesie !  

W uchwale z dnia 17 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy wskazał, iż: Zarząd nie może działać za spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia, którego przedmiotem jest roszczenie osoby odwołanej z zarządu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników o zmianach w składzie zarządu. W takim przypadku ma zastosowanie art. 253 § 2 […]

Warto sprawdzić

Monika Sawarska    08 grudnia 2015    Komentarze (0)

Założeniu nowej spółki akcyjnej towarzyszy dużo pracy i wiele formalności. Zwykle zapominamy o dość istotnej sprawie jaką jest sprawdzenie, czy czasem wybrana przez nas nazwa spółki już nie figuruje w rejestrze. Przyczyna tego „zapomnienia” jest bardzo prozaiczna. Przez wiele lat nikt, w tym i sądy rejestrowe nie zważały na powtarzalność firm spółek. W efekcie w […]