październik 2015

Tryb podejmowania uchwał przez radę nadzorczą

Monika Sawarska    26 października 2015    Komentarze (0)

Już na etapie sporządzania statutu warto pomyśleć o tym w jaki sposób procedować będą poszczególne organy spółki akcyjnej. Sam skład osobowy tych organów sygnalizuje bowiem niekiedy, że „zebranie” wszystkich osób w jednym miejscu regularnie co najmniej kilka razy w roku może być trudne. Kodeks spółek handlowych w przypadku spółki akcyjnej wprowadza kilka rozwiązań, które umożliwiają […]