wrzesień 2015

Umowa depozytowa jako zabezpieczenie transakcji zbycia akcji

Monika Sawarska    29 września 2015    Komentarze (0)

 Umowa depozytowa coraz częściej towarzyszy transakcji zbycia akcji, a jej istotą jest przechowanie dokumentów akcji do momentu kiedy powstaną warunki do wydania ich nabywcy. Dzięki tej konstrukcji zabezpieczone są interesy obu stron, bo akcje znajdują się w posiadaniu bezstronnej osoby trzeciej, która może wydać akcje tylko w określonych warunkach, które to wskazane są w rzeczonej […]