czerwiec 2014

Głosowanie oddzielnymi grupami

Monika Sawarska    23 czerwca 2014    Komentarze (0)

Wiem, że niektórzy z Was czekają na informacje w tym zakresie z dużą niecierpliwością A jak obiecałam, to wracam do tematu 🙂 Tak naprawdę jest to jednak temat rzeka, bo w praktyce na tym tle pojawia się bardzo wiele problemów i konfliktów między akcjonariuszami, co pociąga za sobą spory sądowe, opinie prawne, komentarze, wyjaśnienia itd. Ale […]

Czy zawsze należy podpisać sprawozdanie finansowe ?

Monika Sawarska    11 czerwca 2014    Komentarze (0)

Co do zasady sprawozdanie finansowe powinna podpisać osoba której powierzono prowadzenie w spółce ksiąg rachunkowych, czyli mówiąc prościej księgowa oraz zarząd. Zarząd jeśli jest kilkuosobowy to każdy członek podpisuje sprawozdanie, niezależnie od zasad reprezentacji spółki. W praktyce warto parafować każdą stronę dokumentu, a podpis musi być zaopatrzony w datę, a zwykle także zaopatrzony jest w […]

Ostatni dzwonek, prawie

Monika Sawarska    06 czerwca 2014    Komentarze (0)

Na składanie sprawozdań finansowych. Co do zasady, większość spółek kapitałowych powinna do końca czerwca zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników/akcjonariuszy, celem: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, 3) udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. […]