luty 2014

Akcja jako dokument

Monika Sawarska    12 lutego 2014    2 komentarze

W nawiązaniu do wpisu dotyczącego treści dokumentu akcji bardziej dociekliwi pytają, jak w praktyce „zrobić” te dokumenty akcji. Tytułem wstępu, żeby nie było wątpliwości, to problem zarządu spółki akcyjnej. Przepisy prawa nie wymagają, aby akcje zostały wydrukowane przez konkretne podmioty w postaci wytwórni papierów wartościowych, czy uprawnionych do tego drukarni. Nie wymagają również, aby miały […]

Gdzie przeczytać statut spółki akcyjnej ?

Monika Sawarska    10 lutego 2014    2 komentarze

Wiele osób pyta, gdzie można zapoznać się z postanowieniami statutu konkretnej spółki akcyjnej. Statuty takie znajdują się w aktach rejestrowych spółki akcyjnej, a więc w tym sądzie w którym spółka jest zarejestrowana. Są one dostępne w czytelni sądu rejestrowego dla każdego, kto się o takie akta zwróci. Nie wymaga to złożenia żadnego pisemnego wniosku, czy też […]

Ostatnio zwrócił się do mnie klient z  informacją, iż nie będzie mógł brać udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, której jest akcjonariuszem, a jednak z uwagi na wagę podejmowanych uchwał, chciałby mieć wpływ na ich podjęcie. Oczywiście miał świadomość tego, że może ustanowić pełnomocnika, natomiast nie był do końca pewien w jakiej formie. Słyszał bowiem, […]