styczeń 2014

Katowice nie zmienią właściciela-sprawa Giesche zakończona

Monika Sawarska    30 stycznia 2014    2 komentarze

Jakiś czas temu ta sprawa spędzała sen z powiek znacznej części mieszkańców Katowic. Pojawili się bowiem nowi właściciele przedwojennej spółki Giesche spółka akcyjna, którzy nabyli akcje „kolekcjonerskie” tej spółki i po dokonaniu odpowiednich wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym zaczęli występować  z roszczeniami o zwrot przedwojennego majątku spółki, do którego należała znaczna część Katowic. Z prawnego […]

Czy wszyscy akcjonariusze mają zawsze po równo ?

Monika Sawarska    23 stycznia 2014    Komentarze (0)

Co do zasady korelatem posiadania akcji jest prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej oraz prawo do oddania głosu na walnym zgromadzeniu. Co do zasady, na każdą akcję przypada również jeden głos. Co do zasady. Od tych zasad możliwe są jednak odstępstwa i to w dwie strony. Statut może bowiem przewidywać wydawanie akcji […]

Odmowa udzielenia informacji członkowi rady nadzorczej

Monika Sawarska    21 stycznia 2014    2 komentarze

Ostatnio zajmowałam się sprawdzaniem zapisów w regulaminach zarządu i rady nadzorczej jednej ze spółek akcyjnych i przypomniał mi się „kazus” z przeszłości, który wówczas, jak pamiętam, doprowadził do dość mocnego napięcia na linii zarząd-rada nadzorcza. Otóż w spółce akcyjnej X pakiet akcji nabył nowy akcjonariusz Y, który nie był znany ani dotychczasowym akcjonariuszom, ani też zarządowi. Pakiet akcji nabyty […]

Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego

Monika Sawarska    14 stycznia 2014    4 komentarze

Jednym z zapisów, którego umieszczenie w statucie spółki akcyjnej warto rozważyć, jest wprowadzenie postanowienia upoważniającego zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Wprowadzenie takiego zapisu pozwala zarządowi na szybkie pozyskanie środków finansowych, w momencie, kiedy jest to potrzebne z punktu widzenia interesu spółki, bez konieczności zwoływania walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które to zawsze wymaga określonego czasu. Interesy akcjonariuszy zabezpieczone są […]

Kadencja zarządu spółki akcyjnej

Monika Sawarska    07 stycznia 2014    Komentarze (0)

Wśród spółek kapitałowych funkcjonujących w obrocie znajduje się wiele spółek, które w umowach spółki, bądź statutach nie precyzują okresu pełnienia funkcji przez członka zarządu. Zarówno w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i w przypadku spółki akcyjnej przepisy Kodeksu spółek handlowych nie wymieniają takiego postanowienia jako obligatoryjnego postanowienia umowy spółki, bądź statutu, gdy chodzi o spółkę akcyjną. […]