listopad 2013

Koszty założenia spółki akcyjnej

Monika Sawarska    28 listopada 2013    Komentarze (1)

Stare wpisy w rejestrach sądowych

Monika Sawarska    25 listopada 2013    Komentarze (0)

Dzisiejsza Rzeczpospolita donosi (czytaj tutaj), iż Sejm wydłużył termin, w którym będą obowiązywały wpisy z poprzednich rejestrów do 31 grudnia 2015 r. Oznacza to, że m.in. spółki akcyjne, które obecnie są wpisane do „starego” rejestru handlowego (tzw. RHB) będą tam jeszcze figurować przez 2 kolejne lata. A co potem ? Poza tym, że podmioty te […]

Zgłoszenie spółki akcyjnej do rejestru

Monika Sawarska    13 listopada 2013    2 komentarze

Przygotowując wpis dotyczący powstawania spółki akcyjnej, przypomniała mi się wątpliwość, która kilka razy pojawiła się w mojej praktyce przy okazji rejestracji spółek kapitałowych. Zarówno bowiem w przypadku spółki akcyjnej, jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przepisy wyraźnie wymagają, aby wniosek o wpis spółki do rejestru podpisali wszyscy członkowie zarządu. Na początkowym etapie obowiązywania Kodeksu spółek […]

Jak powstaje spółka akcyjna ?

Monika Sawarska    11 listopada 2013    Komentarze (0)

Statut jest oczywiście najważniejszy, tak naprawdę, z czego mało kto zdaje sobie sprawę, jest on jednak jedynie częścią umowy założycielskiej spółki akcyjnej. I to ona jest jedną z podstawowych czynności niezbędnych do powstania spółki akcyjnej. Umowa ta obejmuje: statut spółki akcyjnej; zgodę na zawiązanie spółki i na brzmienie jej statutu; zgodę na objęcie akcji. Co ciekawe, […]

W pierwszej chwili wydawałoby się, że tak. Przecież jako podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli rejestru przedsiębiorców, spółka akcyjna jest przedsiębiorcą. Takie zresztą jest nasze przekonanie – komercyjny charakterze spółki akcyjnej. Tak wcale jednak nie jest. Niezależnie bowiem od tego, że jest przedsiębiorcą, to może być powołana w innym celu niż gospodarczy. Spółka akcyjna nie […]