październik 2013

Zamiana akcji-postanowienia statutu

Monika Sawarska    30 października 2013    Komentarze (0)

Co do zasady, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza spółki akcyjnej w każdym czasie, jeśli tylko ograniczenia w tym zakresie nie przewidują przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu. Akcjonariusze, tworząc statut, mogą zatem wprowadzić ograniczenia w zakresie zamiany akcji. Wprowadzenie tego typu regulacji wynika głównie z tego, […]

Co powinieneś zrobić po nabyciu akcji ?

Monika Sawarska    28 października 2013    Komentarze (0)

Jeśli nabyłeś akcje spółki akcyjnej, to powinieneś pamiętać o tym, że zawarcie samej umowy nabycia akcji nie zabezpiecza w pełni Twoich interesów, a w szczególności nie daje uprawnień związanych z wykonywaniem praw w spółce. Dlatego aby zapewnić sobie wykonywanie takich praw, niezwłocznie po nabyciu akcji powinieneś skontaktować się z zarządem spółki i złożyć wniosek o dokonanie […]

Spółka akcyjna – zaskarżalność uchwał rady nadzorczej lub zarządu. Dotychczas kwestia możliwości wzruszenia uchwał rady nadzorczej lub zarządu spółki kapitałowej budziła wiele wątpliwości. Sama jakiś czas temu zaskarżając uchwały rady nadzorczej w spółce akcyjnej obawiałam się, czy moja sprawa nie polegnie już tylko na niedopuszczalności wytoczenia takiego powództwa. Niepewność wynikała stąd, iż Kodeks spółek handlowych przewiduje jedynie możliwość […]

Spółka akcyjna – zarząd

Monika Sawarska    23 października 2013    4 komentarze

Spółka akcyjna musi posiadać zarząd. Jest to organ, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz. W tym temacie ostatnio Klient zadał mi bardzo interesujące pytanie. Mianowicie, czy osoba prawna może pełnić funkcję członka zarządu w spółce akcyjnej. Na początku pomyślałam, że nie przypominam sobie, abym miała do czynienia z taką konstrukcją prawną. Potem […]

Witam!

Monika Sawarska    15 października 2013    Komentarze (0)

Jeśli trafiłeś na mojego bloga to znaczy, że albo planujesz w najbliższej przyszłości rozpocząć działalność w formie spółki akcyjnej albo spółkę taką już prowadzisz, czy też jesteś jej akcjonariuszem i w związku z tym nasunęły Ci się pytania, na które szukasz odpowiedzi. Materia wydaje się skomplikowana, postaram się jednak przedstawiać ją w sposób ciekawy i […]