Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki akcyjnej

Monika Sawarska    03 kwietnia 2014    Komentarze (1)

Aby otrzymać dostęp do artykułu "Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki akcyjnej" należy wypełnić formularz:

Adres email (wymagane)

Akceptuję politykę prywatności bloga: Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, w celu otrzymania dostępu do artykułu. Brak zgody nie pozwala na świadczenie tej usługi.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych wyłącznie przez właściciela bloga. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Link do artykułu oraz hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.

Koszty założenia spółki akcyjnej

Monika Sawarska    28 listopada 2013    Komentarze (1)

Aby otrzymać dostęp do artykułu "Koszty założenia spółki akcyjnej" należy wypełnić formularz:

Adres email (wymagane)

Akceptuję politykę prywatności bloga: Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, w celu otrzymania dostępu do artykułu. Brak zgody nie pozwala na świadczenie tej usługi.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych wyłącznie przez właściciela bloga. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Link do artykułu oraz hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.

Ratowanie zarządu

Monika Sawarska    05 lutego 2017    Komentarze (0)

Ostatnimi czasy zajmuję się pomocą spółką akcyjnym, które znalazły się w różnych trudnych sytuacjach prawnych.

Jednym z problemów, który się tam pojawia, to brak zarządu, bądź brak pełnego zarządu, co ma znaczenie, gdy reprezentacja w spółce jest co najmniej dwuosobowa, a przecież decyzje w spółce na bieżąco należy podejmować.

KSH w pewnym zakresie taką sytuację rozwiązuje.

Zgodnie bowiem z art. 383 KSH do uprawnień rady nadzorczej należy między innymi delegowanie swoich członków  do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy:

  • zostali odwołani,
  • złożyli rezygnację albo
  • z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

Oznacza to zatem, że sytuacja braku reprezentacji może być uratowana poprzez delegowanie do zarządu członka lub członków rady nadzorczej. Pamiętać jednak należy, o czym jak wynika z mojego doświadczenia spółki najczęściej nie pamiętają, że delegowanie takie nie jest bezterminowe i w zasadzie nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące.

Co później ? Oczywiście zalecane byłoby w tym czasie powołanie pełnego składu zarządu. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Natomiast co do tego, czy taką delegację można powtórzyć panują różne poglądy. Niewątpliwie, konieczne jest po upływie tych 3 miesięcy podjęcie nowej uchwały. Część komentatorów uznaje jednak, że nie jest możliwe przedłużanie delegacji na mocy kolejnych uchwał i taka kolejna delegacja nie jest ważna, a co gorsza, w konsekwencji, czynności podejmowane przez zarząd z udziałem takiego członka rady nadzorczej będą nieważne. Druga grupa komentatorów nie idzie aż tak daleko, uznając, że redelegacja jest możliwa. Według mnie takiej sytuacji przedłużania delegacji należy po prostu unikać, bo ustawa wyraźnie stanowi, że delegacja ma nie przekraczać 3 miesięcy. Ma to również niewątpliwie znaczenie dla funkcjonowania rady nadzorczej, w pewnych przypadkach liczba aktywnych członków w wyniku delegacji spaść może bowiem poniżej statutowego lub ustawowego minimum.

 

Mission completed :)

Monika Sawarska    31 października 2016    Komentarze (0)

img_7927-jpg

Przymusowy wykup akcji

Monika Sawarska    26 września 2016    Komentarze (0)

Uchwałą z dnia 14 września 2016 r. (sygn. akt: III CZP 39/16) Sąd Najwyższy uznał, iż:

Akcjonariusze mniejszościowi przestają być akcjonariuszami spółki akcyjnej z dniem uiszczenia przez akcjonariuszy większościowych ceny wykupu ustalonej przez biegłego wybranego przez walne zgromadzenie (art. 418 § 3 w związku z art. 417 § 1 k.s.h.).

Sprawa dotyczyła dwóch opinii biegłych, jednej w ramach procedury wykupu, a drugiej w ramach zainicjowanego odkupu akcji, przy czym w drugiej opinii wartość akcji została wyceniona znacznie wyżej i na tym tle powstał spór co do skuteczności zbycia akcji w ramach przymusowego wykupu.

Słusznie Sąd Najwyższy uznał, że pewność obrotu wymaga przyjęcia, iż z dniem uiszczenia ceny wykupu akcji akcjonariusze mniejszościowi przestają posiadać status akcjonariusza, co nie wyklucza jednak możliwości kwestionowania ceny akcji, niemniej jednak dopuszczalne tutaj będzie jedynie żądanie zwrotu różnicy, a nie kwestionowanie skuteczności nabycia akcji.

Prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu akcji

Sierpień 21, 2016

W przypadku małych spółek akcyjnych, najczęściej „rodzinnych”, bardzo ważną kwestią z punktu widzenia akcjonariuszy jest zabezpieczenie przed wejściem do spółki osób niepożądanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. O formach zabezpieczenia trzeba myśleć już na etapie sporządzania statutu, zamieszczając w nim postanowienia, które pozwolą kontrolować akcjonariuszom zbywanie akcji. Takimi postanowieniami są m.in. prawo pierwokupu, oraz prawo pierwszeństwa. Pierwsze […]

Przeczytaj cały artykuł →

Kiedy mnie nie ma…

Maj 29, 2016

   

Przeczytaj cały artykuł →